ΑΚΕΛ: Ξανά υπαίτιοι των προβλημάτων οι κυβερνώντες


Ο Χρίστος Χριστοφίδης, επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας του ΑΚΕΛ, προέβης στην ακόλουθη γραπτή δήλωση σε σχέση με την κρίση στην παιδεία:

«Δυστυχώς, για ακόμα μια χρονιά, βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίση στο χώρο της Παιδείας. Και αυτή τη φορά, η αιτία που προκαλεί την κρίση είναι ο ετσιθελισμός, η ανικανότητα και η κακή προετοιμασία του Υπουργείου Παιδείας. Υπάρχει για ακόμα μια χρονιά πρόβλημα στελέχωσης των σχολείων. Ενώ υπάρχει νομοθεσία που προνοεί ότι τα σχολεία πρέπει να είναι στελεχωμένα από τα μέσα του καλοκαιριού, είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη και ακόμη γίνονται μετακινήσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μη εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και την απώλεια διδακτικών ωρών για τους μαθητές μας.

Ο ανοργάνωτος και ετσιθελικός τρόπος με τον οποίο το Υπουργείο Παιδείας προωθεί την εφαρμογή του θεσμού των εξετάσεων ανά τετράμηνο προκαλεί σοβαρά προβλήματα στα σχολεία. Πέρα από τη γνωστή μας διαφωνία με ένα θεσμό ο οποίος θα ενισχύσει την παραπαιδεία, θα ενισχύσει τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του σχολείου και θα στερήσει δεκάδες εκπαιδευτικές ώρες από τη διδασκαλία, υπάρχουν σήμερα και άλλα σοβαρά προβλήματα. Το Υπουργείο είναι ανέτοιμο για την εφαρμογή του θεσμού. Δεν έχει προηγηθεί καμιά επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, κανένας διάλογος, ενώ διευθυντές σχολείων και κλάδοι των καθηγητών εκφράζουν σοβαρά ερωτήματα και αμφιβολίες για τον τρόπο εφαρμογής.

Θα πρέπει να προβληματίσει το Υπουργείο Παιδείας το γεγονός ότι οι πρωταγωνιστές που θα εφαρμόσουν τη μεταρρύθμιση, δηλαδή οι καθηγητές και οι μαθητές, διαφωνούν συντριπτικά με αυτό το θεσμό. Υπενθυμίζουμε ότι στο δημοψήφισμα των καθηγητών το 76% διαφώνησαν ενώ οι μαθητές μάζεψαν χιλιάδες υπογραφές κατά του θεσμού. Οι αλλαγές δεν εφαρμόζονται με εγκυκλίους και αυταρχισμό από τα πάνω προς τα κάτω.  Ο κύριος υπαίτιος της νέας κρίσης στην Παιδεία, όπως δυστυχώς και πέρσι, είναι οι κυβερνώντες».Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

377