Πρόταση ΑΚΕΛ: Εκσυγχρονισμός Εσπερινών Σχολείων


ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ*

Ο θεσμός των εσπερινών Λυκείων και των εσπερινών Τεχνικών Σχολών είναι ένας θεσμός εξαιρετικά χρήσιμος και κοινωνικά επωφελής. Αποτελεί για συνανθρώπους μας που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν κοινωνικά ή/ και οικονομικά προβλήματα, τη δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση, ίσως και στη ζωή.

Δυστυχώς, εδώ και πολλά χρόνια, αυτός ο θεσμός λειτουργεί απρογραμμάτιστα χωρίς αλλαγές και χωρίς οποιαδήποτε επιστημονική, σύγχρονη προσέγγιση για την εκπαίδευση ενηλίκων ατόμων. Πρόσφατα έχουν εγκριθεί σχετικοί κανονισμοί από τη Βουλή αλλά παραμένουν σοβαρά προβλήματα στον εκσυγχρονισμό του θεσμού. Στην πράξη πολύ λίγα έχουν γίνει παρά την ορθή, κατά την άποψη μας, διαπίστωση της Επιτροπής Αναλυτικών Προγραμμάτων, υπό την Προεδρία του κ. Γιώργου Τσιάκαλου ότι θα έπρεπε να διαμορφωθούν ειδικά αναλυτικά προγράμματα για το εσπερινό λύκειο, δυστυχώς τίποτα δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα.

Ο θεσμός των εσπερινών λυκείων πρέπει να αναμορφωθεί πλήρως και άμεσα. Ο θεσμός αυτός λειτουργεί στη βάση περασμένων δεκαετιών, με τη δύναμη της συνήθειας και χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες εκπαιδευτικών και μαθητών.  

4 βασικές θέσεις για αναμόρφωση του θεσμού

Εισηγούμαστε ως ΑΚΕΛ πιο συγκεκριμένα:

-  Την αναμόρφωση του θεσμού με τη δημιουργία νέου ωρολογίου προγράμματος. Ειδικά για το Εσπερινό Λύκειο και την Εσπερινή Τεχνική Σχολή οι αλλαγές στα εσπερινά λύκεια να συμβαδίζουν με τις αλλαγές που προγραμματίζει το Υπουργείο Παιδείας στο Λύκειο και την, το συντομότερο, δημιουργία κατευθύνσεων/προγραμμάτων εμβάθυνσης.

-  Διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων για το εσπερινό λύκειο, που να στηρίζονται στα νέα αναλυτικά προγράμματα και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων κυρίως ατόμων.

-  Την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που φοιτούν αλλά και στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων. Το υφιστάμενο υλικό φυσιολογικά είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και δεδομένα των εφήβων.

-  Την ειδική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα εσπερινά σχολεία για τη μόρφωση ενηλίκων ατόμων. Η κατάρτιση των καθηγητών μας σήμερα αφορά στη διδασκαλία εφήβων.  

4  επιπρόσθετες επισημάνσεις για βελτίωση

1. ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Ταυτόχρονα έχουμε επισημάνει ότι ο θεσμός αυτός είναι παραγνωρισμένος αφού παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης (έλλειψη γυμναστή, μουσικού, ψυχολόγου και ανεπαρκής παρουσία εκπαιδευτικού συμβούλου). Η σωστή στελέχωση των Εσπερινών Λυκείων είναι βασική προϋπόθεση για τη θετική απόδοση του θεσμού.

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ταυτόχρονα υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες στην τεχνολογική υποστήριξη του θεσμού σε σύγκριση με τα υπόλοιπα Λύκεια. Η χρήση πολυμέσων και σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων είναι απαραίτητη. Εισηγούμαστε όπως για σκοπούς οικονομίας αξιοποιείται η υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή των σχολείων (που σήμερα πολλές φορές δεν αξιοποιείται) και εκεί που χρειάζεται να αγοραστεί υλικό και μέσα.

3.  ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Εισηγούμαστε όπως εξεταστεί άμεσα το δικαίωμα πρόσβασης των μαθητών των εσπερινών λυκείων σε όλα τα ωφελήματα των υπολοίπων μαθητών μας, όπως για παράδειγμα η πρόσβαση με τους ίδιους όρους στα λεωφορεία. Ενημερωθήκαμε για περιπτώσεις κατά τις οποίες μαθητές αδυνατούν να προσέλθουν στο σχολείο λόγω οικονομικών δυσκολιών. Αντίστοιχες πρόνοιες πρέπει να ισχύσουν και στην αντιμετώπιση των απόρων μαθητών. Τα άτομα που φοιτούν στα εσπερινά σχολεία αντιμετωπίζουν συνήθως σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

4.  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΘΕΣΜΟΥ

Εισηγούμαστε τέλος όπως ο θεσμός αυτός διαφημιστεί και γνωστοποιηθεί προς την κοινωνία, ιδιαίτερα στους συνανθρώπους μας που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τα στοιχεία των οποίων αντιλαμβάνομαι ότι το Υπουργείο Παιδείας κατέχει. Αρκετοί από αυτούς, σε στάδιο μεγαλύτερης ωριμότητας, ενδεχόμενα να πειστούν να αδράξουν μια δεύτερη ευκαιρία.

*Επαρχιακός Γραμματέας ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας

Επικεφαλής Γραφείου Παιδείας ΑΚΕΛ

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


583