Κ. Χατζηγιάννης: Οι αποφάσεις των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων να σέβονται τις γραμμές του Φορέα


«Τις τελευταίες ημέρες γίνεται έντονη συζήτηση, σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών μας για το παρόν ακαδημαϊκό έτος και αυτό προκύπτει λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, καθώς επίσης και της άγνωστης πορείας της πανδημίας του Κορωνοϊού. Είναι γεγονός, ότι υπάρχει ανάγκη για άμεση λήψη αποφάσεων, προκειμένου να τεθεί ο αναγκαίος προγραμματισμός αλλά και η υλοποίησή του, από τους εμπλεκόμενους. Δε φαίνεται στο παρόν στάδιο να υπάρχει κενό στην υφιστάμενη νομοθεσία, ώστε να υπάρχει ανάγκη για νομοθετικές ρυθμίσεις.

Να τονίσω, ότι γνώμονας της απόφασης, θα πρέπει να είναι η βάση της στρατηγικής μας, η οποία είναι η ποιότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου όλα τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά  υπόψιν τη θέση του εποπτικού σώματος τόσο στην Κύπρο όσο και στην ΕΕ. Οι αποφάσεις των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, θα πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να σέβονται σε απόλυτο βαθμό τις κατευθυντήριες γραμμές του Φορέα.   

Ο Φορέας Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, με γραπτή του θέση υποστηρίζει ότι τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα οφείλουν να εφαρμόσουν εναλλακτικές μορφές τελικής αξιολόγησης, οι οποίες να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και στις κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα στην εκπαίδευση.

Ο Φορέας, κατά κανόνα, και όπου είναι δυνατό, προτρέπει, ιδιαίτερα τα Πανεπιστήμια, να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις, εντός του τρέχοντος εξαμήνου, με εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης, οι οποίοι μπορεί να είναι, η προφορική εξ αποστάσεως εξέταση, η ηλεκτρονική γραπτή εξέταση με επιτήρηση,  και η αξιολόγηση με ανοικτά βιβλία.

Στις περιπτώσεις όπου για τον οποιοδήποτε λόγο,  δε διασφαλίζεται η ποιότητα της εξ αποστάσεως εξέτασης, συστήνεται από το Φορέα η επέκταση της διάρκειας του τρέχοντος εξαμήνου και η ανάλογη μετάθεση της εξεταστικής περιόδου. Σύμφωνα πάντοτε με το Φορέα, τα Κολλέγια που ανέστειλαν τη λειτουργία τους, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσουν την τελική εξέταση στο τέλος της επιμήκυνσης του τρέχοντος εξαμήνου.

Είναι γνωστό πως για να τυγχάνουν διεθνούς αναγνώρισης τα Ανώτερα και Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα οφείλουν να συμπορεύονται με το σύνολο των αποφάσεων του Φορέα».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1090