Κρατικές Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές στην Κύπρο και στο Εξωτερικό 2017/18


Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεκδίκηση υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές πλήρους φοίτησης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση με αρ.417 (απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της Αίτησης) και τη σχετική Αίτηση με αρ. 89 από:

* Τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στη Λευκωσία,

*τις Επαρχιακές Διοικήσεις σε όλες τις Επαρχίες,

* τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις Επαρχίες,

*την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 2.00 μ.μ. στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία, ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο 22456433 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter39