Διορισμός του καθηγ. ΠΚ Ανδρέα Χαρίτου στη θέση μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας


Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του, την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023, αποφάσισε τον διορισμό του κ. Ανδρέα Χαρίτου, Kαθηγητή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, η οποία έμεινε κενή μετά τον διορισμό του κ. Μάκη Κεραυνού στη θέση του Υπουργού Οικονομικών. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Αντρέας Χαρίτου είναι Kαθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Δίδαξε, επίσης, στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο (Καναδάς) και στο Pennsylvania State University (ΗΠΑ). Διετέλεσε Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, συνυπεύθυνος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ΜΒΑ και Διδακτορικού στα Χρηματοοικονομικά, μέλος της Συγκλήτου και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων/Λογιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (BSc) και στο Pennsylvania State University στις Ηνωμένες Πολιτείες (MSc., Ph.D). Είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου Certified Management Accountant (C.M.A., U.S.A) διετέλεσε, επίσης, μέλος του American Institute of Certified Public Accountants και είναι κάτοχος του Professional Ethics for CPAs Certificate. Βραβεύτηκε για “Τeaching Εxcellence” σε μεταπτυχιακό (MBA) και πτυχιακό επίπεδο από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο και είναι κάτοχος του “Higher Education Teaching Certificate” από το Harvard University.

Διετέλεσε ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Ελληνικής Τράπεζας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, μέλος των Επιτροπών Διαχείρισης Κινδύνων και μέλος της Επιτροπής Αμοιβών του ΔΣ της Τράπεζας. Διετέλεσε επίσης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών της Τράπεζας.

Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και μέλος του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Είναι, επίσης, μέλος του ΔΣ του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Κύπρου και Αντιπρόεδρος του ΚΥΣΑΤΣ (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών). Διορίστηκε, επίσης, από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Εμπειρογνώμονας της Διερευνητικής Επιτροπής για την Κυπριακή Οικονομία. Είναι, επίσης, μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Είναι αρχισυντάκτης (Editor in Chief) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού “International Journal of Accounting, USA” και Αναπληρωτής Συντάκτης (Associate Editor) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού “Abacus”. Είναι μέλος του European Accounting Association, Institute of Management Accountants (USA) και Canadian Accounting Academic Association.

Διετέλεσε, επίσης, μέλος του American Accounting Association και American Finance Association. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη χρηματοπιστωτική ανάλυση (risk management, credit analysis and bankruptcy prediction), την εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance), τις αμοιβές ανωτάτων εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων (executive compensation, golden parachutes), τις διεθνείς κεφαλαιαγορές (international capital markets), το international cross listing, τα τραπεζικά και τη χρηματοοικονομική διοίκηση. Δημοσίευσε σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως: Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA), Review of Accounting Studies, Journal of Corporate Finance, Journal of Banking and Finance, The Journal of Accounting, Auditing and Finance, Abacus, Journal of Business Finance and Accounting, Journal of Accounting and Public Policy, European Accounting Review, International Journal of Accounting, Accounting and Business Research, The Journal of Commercial Bank Lending.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1454