Δήλωση ενδιαφέροντος για φοίτηση στα Μουσικά Σχολεία


Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου μέσω κατατακτήριων εξετάσεων

Διευθυντές, Διευθύντριες

Γυμνασίων και εξατάξιων Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Δήλωση ενδιαφέροντος για φοίτηση στα Μουσικά Σχολεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου μέσω κατατακτήριων εξετάσεων.

Μέσα στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) έχει προχωρήσει στη λειτουργία πέντε Εξατάξιων Μουσικών Σχολείων, αφενός για να δώσει τη δυνατότητα στους νέους από όλες τις επαρχίες, οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της Μουσικής να προετοιμαστούν κατάλληλα, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, και αφετέρου να ενισχύσει με γνώσεις και εμπειρίες όλους τους νέους του νησιού μέσα από την καλλιέργεια της μουσικής τους παιδείας.

Για τη λειτουργία των πέντε Εξατάξιων Μουσικών Σχολείων, το ΥΠΠΑΝ έχει φροντίσει να δημιουργηθεί εργαστηριακή υποδομή μουσικής τεχνολογίας και να αγοραστούν μουσικά όργανα, βιβλία και κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό. Για τη στέγαση των Μουσικών Σχολείων το ΥΠΠΑΝ έχει επιλέξει τα πιο κάτω σχολεία:

■     Λευκωσία: Παγκύπριο Γυμνάσιο, αρ. τηλ.:22343518

■     Λεμεσός: Λανίτειο Λύκειο, αρ. τηλ.:25692080

■     Λάρνακα: Λύκειο Αγίου Γεωργίου, αρ. τηλ.:24638715

■     Αμμόχωστος: Λύκειο Κοκκινοχωρίων αρ. τηλ.:23820882

■      Πάφος: Α' Λύκειο Πάφου, αρ. τηλ. :26811699

Το Μουσικό Σχολείο λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του νέου εκπαιδευτικού συστήματος με τη μορφή του Ολοήμερου Σχολείου. Οι μαθητές παρακολουθούν το πρόγραμμα του πρωινού Γυμνασίου και Λυκείου και στη συνέχεια το ειδικό πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου το οποίο προσφέρεται σε απογευματινό χρόνο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Μουσικού Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής μουσικής παιδείας (ατομικά και ομαδικά), συγκρότηση μουσικών συνόλων, καθώς και ενισχυτική διδασκαλία (για όσους τη χρειάζονται). Ο ιδιαίτερος μουσικός - καλλιτεχνικός χαρακτήρας του προγράμματος ενισχύεται με πρόσθετα μαθήματα επιλογής και αντίστοιχη αύξηση του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Το είδος και η ποικιλία των διδασκόμενων μαθημάτων, η καθιέρωση των μαθημάτων επιλογής, των ατομικών μαθημάτων, καθώς και της διδασκαλίας σε μικρές ομάδες, συμβάλλουν στην προσφορά μουσικής παιδείας υψηλού επιπέδου και στην επίτευξη των στόχων του Μουσικού Σχολείου, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της σχολικής ζωής.

Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν στους μαθητές και το απογευματινό τους πρόγραμμα είναι ευέλικτο. Το διδακτικό προσωπικό των Μουσικών Σχολείων αποτελείται από εξειδικευμένους καθηγητές σε όλους τους τομείς της διδασκαλίας.

Κατατακτήριες Εξετάσεις για τις τάξεις Β'& Γ' Γ υμνασίου και Α' Λυκείου:

Όλα τα Μουσικά Σχολεία θα δέχονται αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις που έχουν σκοπό να δώσουν την ευκαιρία σε μαθητές, με πρότερες γνώσεις στη μουσική, να διεκδικήσουν θέση, εάν και εφόσον υπάρχει, στη Β' και Γ' τάξη των Μουσικών Γυμνασίων καθώς και στην Α' τάξη των Μουσικών Λυκείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της εξέτασης στην οποία περιλαμβάνονται: γραπτή εξέταση θεωρίας-ακουστικών και σολφέζ και εκτέλεση δύο τουλάχιστον έργων σε οποιοδήποτε μουσικό όργανο το οποίο γνωρίζουν. Δειγματικά δοκίμια κατατακτήριων εξετάσεων βρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες των Μουσικών Σχολείων.

Οι μαθητές κάθε Μουσικού Σχολείου μετεγγράφονται στο σχολείο όπου στεγάζεται το Μουσικό Σχολείο της πόλης τους, ώστε να παρακολουθούν το ειδικό ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους Διευθύνοντες των Μουσικών Σχολείων ώστε να ενημερωθούν λεπτομερών για τα προγράμματα αυτά αλλά και για την ύλη των εξετάσεων.

Οι μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρακαθήσουν σε κατατακτήριες εξετάσεις για τις τάξεις Β' και Γ' Γυμνασίου και Α' Λυκείου σε όλες τις επαρχίες, θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά Δήλωση Ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται) μέχρι και την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020, στα αντίστοιχα Μουσικά Σχολεία, προσκομίζοντας το δελτίο προόδου Α' τετραμήνου τη μέρα της γραπτής εξέτασης:

Μουσικό Σχολείο

Email: Λυκείων

Email: Γυμνασίων

Μουσικό Λύκειο Λευκωσίας

[email protected]

[email protected]

Μουσικό Λύκειο Λεμεσού

[email protected]

[email protected]

Μουσικό Λύκειο Λάρνακας

[email protected]

[email protected]

Μουσικό Λύκειο Αμμοχώστου

[email protected]

         [email protected]

Μουσικό Λύκειο Πάφου

[email protected]

[email protected]

Οι ακροάσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα Μουσικά Σχολεία τις ακόλουθες ημερομηνίες:

  • Μουσικό Γυμνάσιο Λεμεσού: Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020, ώρα: 14:00
  • Μουσικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου: Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020, ώρα: 14:00
  • Μουσικό Γυμνάσιο Λάρνακας: Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, ώρα: 14:00
  • Μουσικό Γυμνάσιο Πάφου: Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020, ώρα: 14:00
  • Μουσικό Γυμνάσιο Λευκωσίας: Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020, ώρα: 14:00

Σημείωση: Οι γραπτές εξετάσεις οργανώνονται από το κάθε Μουσικό Σχολείο 1-2 μέρες πριν τις ακροάσεις των υποψηφίων.

Για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης, το ΥΠΠΑΝ διοργανώνει Επαρχιακές Ενημερώσεις των Γονέων και Κηδεμόνων και των μαθητών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον θεσμό του Μουσικού Σχολείου. Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τους γονείς και τους Συνδέσμους Γονέων των Σχολείων σας για τις ακόλουθες ενημερωτικές συγκεντρώσεις:

  • Λεμεσός: Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 18:30, Μουσικό Σχολείο Λεμεσού «ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ» (Θέατρο Λανιτείου Λυκείου)
  • Πάφος: Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 18:30, Μουσικό Σχολείο Πάφου (Λύκειο Α' Εθν. Μακαρίου Γ')
  •  Λευκωσία: Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 18:30, Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας «Γιάγκος Μιχαηλίδης» (Παγκύπριο Γυμνάσιο)
  •  Αμμοχώστου: Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 18:30, Μουσικό Σχολείο Αμμοχώστου (Λύκειο Κοκκινοχωρίων «Φώτη Πίττα»)
  • Λάρνακα: Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 18:30, Μουσικό Σχολείο Λάρνακας (Λύκειο Αγ. Γ εωργίου)

Σημείωση:

Παρακαλούμε τις Διευθύνσεις των Σχολείων όπως επιτρέψουν στους Διευθύνοντες των Μουσικών Σχολείων να επισκεφθούν τις σχολικές τους μονάδες, ώστε να ενημερώσουν τους μαθητές που ασχολούνται με τη μουσική για τον θεσμό του Μουσικού Σχολείου. Επιπρόσθετα, παρακαλούμε όπως δοθεί σε όσους μαθητές ενδιαφέρονται, το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ», ώστε οι γονείς να έχουν εγκυρότερη ενημέρωση. Το σχετικό έντυπο επισυνάπτεται για πολλαπλασιασμό.

Οι μαθητές των Μουσικών Γυμνασίων μεταγράφονται απευθείας στα Μουσικά Λύκεια εάν και εφόσον έχουν αποφοιτήσει από το Μουσικό Γυμνάσιο με επιτυχία και δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν δήλωση ενδιαφέροντος.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

α.α Ν. Γιασουμή

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1762