Έγκύκλιος για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων Ελλάδας


Διευθυντές/ντριες
Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
και Σχολείων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (Υπόψη καθηγητών ΣΕΑ)

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.), σας πληροφορεί τα ακόλουθα για άμεση ενημέρωση των Καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώσουν τους μαθητές της Γ' τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα προαναφερόμενα Μουσικά Τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων, κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020, θα πρέπει να δηλώσουν το Πλαίσιο 35 καθώς και τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Πλαίσιο Πρόσβασης 35

Υποχρεωτικά Μαθήματα (3)                        Επιλεγόμενα   Μαθήματα  (1)

  • Νέα Ελληνικά                                       *Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ. 
  • Μουσικές  Σπουδές                              *Ιστορία
  • Αρχαία Ελληνικά                                  *Λατινικά
  • Μουσική Εκτέλεση                               *Οικονομικά                               
    και Ερμηνεία                                         *Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. 

                                                                          *Φυσική ή Φυσική 4ωρο Τ.Σ.
                                                                          *Πληροφορική
                                                                         *Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ  (Θ.Κ.)
                                                                          ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Π. Κ.)                                                         

2. Σημειώνεται ότι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στη διαδικασία και το περιεχόμενο της εξέτασης βρίσκονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα.

3. Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 έχει καθοριστεί από τις 4 μέχρι και τις 12 Μαρτίου 2020.

Γ ια περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο τηλέφωνο 22582900 ή την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στο τηλέφωνο 22800931 ή το Γραφείο Επιθεώρησης Μουσικής στα τηλέφωνα 22800698 και 22800735.

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

276