Εγγραφές μαθητών της Α' τάξης Γυμνασίου και Λυκείου, για τη σχολική χρονιά 2020-2021


Προέδρους Σχολικών Εφορειών

Θέμα: Εγγραφές μαθητών της Α' τάξης Γυμνασίου και Λυκείου, για τη σχολική χρονιά 2020-2021

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ενόψει της αναμενόμενης Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης των Εγγραφών των Μαθητών για τη σχολική χρονιά 2020-2021 σας παρακαλούμε για τα ακόλουθα:

  • Να αποσταλεί στο κάθε Γυμνάσιο της Περιφέρειας σας κατάλογος με τους αναμενόμενους μαθητές που θα εγγραφούν στην Α' τάξη Γυμνασίου μετά και τις αποφάσεις αναφορικά με τις ενστάσεις εγγραφών.
  • Να συμπληρωθεί ο επισυναπτόμενος πίνακας Β'(να μην διαφοροποιηθεί), με τα κατάλληλα στοιχεία των μαθητών που θα εγγραφούν στην Α' τάξη (για κάθε Γυμνάσιο). Ο εν λόγω πίνακας να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο Γυμνάσιο με κοινοποίηση στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο. Το ηλεκτρονικό μήνυμα να έχει όνομα αρχείου «ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-2» , για παράδειγμα «2101-2».
  • Να αποσταλεί στο κάθε Λύκειο της Περιφέρειας σας κατάλογος με τους αναμενόμενους μαθητές που θα εγγραφούν στην Α' τάξη Λυκείου μετά και τις αποφάσεις αναφορικά με τις ενστάσεις εγγραφών.

· Να συμπληρωθεί ο επισυναπτόμενος πίνακας Γ'(να μην διαφοροποιηθεί), με τα κατάλληλα στοιχεία των μαθητών που θα εγγραφούν στην Α' τάξη (για κάθε Λύκειο). Ο εν λόγω πίνακας να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο Λύκειο με κοινοποίηση στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο και στα εμπλεκόμενα Γ υμνάσια.

Αποστέλλεται κατάλογος με τους κωδικούς των σχολείων.

Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε τις πιο πάνω πληροφορίες μέχρι τις 3/6/2020.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Τα παραρτήματα ΕΔΩ

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Κοιν.: Διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter10370