Διαδικασία εγγραφής και μετεγγραφής μαθητών/τριών δημόσιων σχολείων Μέσης για 2021-2022


Προέδρους και Μέλη Σχολικών Εφορειών

Θέμα: Διαδικασία εγγραφής και μετεγγραφής μαθητών/μαθητριών δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2021-2022

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε τα πιο κάτω:

  1. Τα Δημοτικά Σχολεία και τα Γυμνάσια πρέπει να υποβάλουν τους καταλόγους των τελειόφοιτων μαθητών/ριών τους στις Σχολικές Εφορείες, αν δεν το έχουν ήδη διευθετήσει, μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2020.
  2. Όσον αφορά τους καταλόγους των μαθητών/τριών της Στ' τάξης Δημοτικού, οι Σχολικές Εφορείες θα πρέπει να τους ζητήσουν δύο φορές, μία τον Δεκέμβριο και μία στο τέλος Μαΐου, περίοδος κατά την οποία οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν ήδη αποφασίσει αν θα φοιτήσουν ή όχι σε Ιδιωτικό Σχολείο. Οι κατάλογοι αυτοί να κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, στα αντίστοιχα Επαρχιακά Γραφεία.
  3. Μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2021 οι Σχολικές Εφορείες πρέπει να αποστείλουν στα Σχολεία των περιφερειών τους, τους καταλόγους της κατανομής των μαθητών/ριών σε Γυμνάσια και Λύκεια και να ενημερώσουν σχετικά τους γονείς κάθε μαθητή/μαθήτριας με επιστολή.
  4. Οι γονείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση για εγγραφή του παιδιού τους σε άλλο σχολείο από αυτό της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, μία φορά μόνο, στη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Επαρχιακά Γραφεία Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας), μέσω της Σχολικής Εφορείας η οποία θα τους αποστείλει την επιστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με τα σχετικά έντυπα / πρόσφατα δικαιολογητικά (τελευταίοι λογαριασμοί) μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξετάζονται. Είναι σημαντικό για τις ενστάσεις μαθητών/ριών που θα φοιτήσουν στην Α' λυκείου να αναφέρεται η ομάδα προσανατολισμού (ΟΜΠ) που έχει επιλέξει ο/η μαθητής/μαθήτρια.
  5. Οι Σχολικές Εφορείες θα πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης) τόσο ηλεκτρονικά (στο πρόγραμμα EXCEL) όσο και σε έντυπη μορφή τους καταλόγους των ενστάσεων, μέχρι το τέλος Μαρτίου 2021.
  6. Σημειώνεται ότι μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες αιτούνται να φοιτήσουν σε σχολείο που δεν ανήκει στην εκπαιδευτική περιφέρειά τους και εγκρίνονται, δεν θα εξυπηρετούνται από δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων.
  7. Στις περιπτώσεις των αιτήσεων για μετεγγραφή, αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Επαρχιακά Γραφεία), με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.
  8. Τα έντυπα των ενστάσεων εγγραφής και μετεγγραφής για το 2021 -2022 θα διατίθενται στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης), στις Σχολικές Εφορείες, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα www.moec.qov.cv, από τις αρχές του νέου έτους.

Για όλα τα πιο πάνω, θα δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τους γονείς / κηδεμόνες.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                              Δρ Μάριος Στυλιανίδης 

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                      Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Κοιν.: - Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1478