Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εγγραφή μαθητών/τριών στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας


Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 31 Μαρτίου 2021, το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας αναβαθμίζεται από τη σχολική χρονιά 2021 - 2022 σε Εξατάξιο Σχολείο Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο Λυκειακό όσο και Γυμνασιακό κύκλο μαθημάτων (μόνο Α' Γυμνασίου για τη σχολική χρονιά 2021 - 2022) και θα λειτουργεί ως σχολείο χωρίς εκπαιδευτική περιφέρεια. Ως εκ τούτου, ενημερώνεστε ότι μπορούν να αιτηθούν εγγραφής μαθητές/τριες ανεξαρτήτως της διεύθυνσης διαμονής τους.

Σημειώνεται ότι, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο θα εφαρμοστούν από το σχολικό έτος 2021-2022 νεωτερικά και βελτιωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Για τους/τις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες θα φοιτήσουν στην Α' τάξη Γ υμνασίου θα λειτουργεί ολοήμερο Γ υμνάσιο:

  • θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία και η διαθεματική προσέγγιση στις Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά - STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις θετικές επιστήμες.
  • θα δοθεί έμφαση στον Ελληνικό Πολιτισμό και την Ελληνική Γλώσσα.

Σημειώνεται ότι η φοίτηση κατά τον πρωινό χρόνο θα πραγματοποιείται βάσει του υφιστάμενου ωρολογίου προγράμματος των Γ υμνασίων.

Η φοίτηση στα πιο πάνω Προγράμματα θα λειτουργήσει θετικά ως προς την επιλογή κατεύθυνσης στο Λύκειο.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, Κέντρο Κλασσικών Σπουδών και Ελληνικών Γραμμάτων, που θα λειτουργεί τα απογεύματα, σε συνέργεια με τη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη. Το Κέντρο μπορεί να αξιοποιεί το πλούσιο επιστημονικό υλικό του Αρχείου του Παγκυπρίου Γυμνασίου και τα ιστορικά κειμήλια των Μουσείων του. Στο Κέντρο θα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες και από άλλα σχολεία.

Επιπλέον, από τη σχολική χρονιά 2021-2022, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο θα αναπτυχθεί το Πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού σχολικών μονάδων με την ενίσχυση του ψηφιακού πλαισίου δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις προτάσεις του ΥπΠαΝ, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όσοι/ες μαθητές/τριες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στην Α' Τάξη Γυμνασίου, για τη σχολική χρονιά 2021-2022, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική Αίτηση Εγγραφής, που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο Επαρχιακό Γραφείο Μέσης Εκπαίδευσης Λευκωσίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) ή μέσω τηλεομοιότυπου (22305507), μέχρι τις 20 Μαίου 2021.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δρ. Κυπριανός Δ. Λούης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


971