Οδηγίες χρήσης για τη Σχολική Μονάδα για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Στελέχωσης και Προγραμματισμού 2021-22


Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Οδηγίες χρήσης για τη Σχολική Μονάδα για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Στελέχωσης και Προγραμματισμού 2021-2022

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι η υποβολή των τελικών αναγκών στελέχωσης και προγραμματισμού των σχολικών μονάδων (π.χ. καταχώριση τμημάτων, μαθημάτων που λειτουργούν ως ομάδες, επιλεγόμενων μαθημάτων, μη διδακτικών αναγκών κ.λπ.), για τη σχολική χρονιά 2021-2022, θα πραγματοποιηθεί και με τους δύο πιο κάτω τρόπους:

(α) μέσω επικαιροποίησης και αποστολής του αρχείου υπολογιστικών φύλλων (MS EXCEL) προς τα Επαρχιακά Γραφεία (όπως γινόταν μέχρι τώρα)

(β) μέσω του νέου Ηλεκτρονικού Συστήματος Στελέχωσης και Προγραμματισμού.

 1. Νοείται ότι η διαδικασία υποβολής των τελικών αναγκών στελέχωσης και προγραμματισμού, μέσω και των δύο προαναφερόμενων τρόπων, χρειάζεται να γίνει με τη δέουσα προσοχή και ακρίβεια, υπό την ευθύνη και καθοδήγηση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας της Σχολικής Μονάδας.
 2. Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Στελέχωσης και Προγραμματισμού θα τεθεί σε λειτουργία από τις 22/6/2021 μέχρι και τις 30/06/2021 και θα είναι προσβάσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://systep.schools.ac.cy/.
 3. Το Γραφείο Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού της ΔΜΓΕ θα αποστείλει σε κάθε σχολική μονάδα ηλεκτρονικά το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password), τα οποία θα χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό Σύστημα Στελέχωσης και Προγραμματισμού από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια της σχολικής μονάδας ή εκπρόσωπό του/της για την υποβολή των τελικών αναγκών στελέχωσης και προγραμματισμού του σχολείου. Σημειώνεται ότι, πριν την πρόσβασή τους στο εν λόγω σύστημα, τα Λύκεια θα πρέπει να μελετήσουν τον συνοπτικό οδηγό χρήσης «Διαδικασία καταχώρισης αναγκών Λυκείων» (επισυνάπτεται), και αντίστοιχα, τα Γυμνάσια θα πρέπει να μελετήσουν τον συνοπτικό οδηγό χρήσης «Διαδικασία καταχώρισης αναγκών Γυμνασίων» (επισυνάπτεται).
 4. Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σε σχέση με την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Στελέχωσης και Προγραμματισμού τα σχολεία θα μπορούν να απευθύνονται στους προγραμματιστές των Επαρχιακών Γραφείων Εκπαίδευσης και όσον αφορά τα τεχνικά ζητήματα να επικοινωνούν με την κα Χαρίκλεια Σκουτέλη (Τμήμα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών - Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης) στο τηλέφωνο 22306002.
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

  Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
  Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Κοιν.: - Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Εκπαίδευσης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1008