Διαγωνισμός Juvenes Translatores για νεαρούς μεταφραστές στα κράτη μέλη της Ευρ. Ένωσης


Διευθυντές/ντριες Λυκείων, Εξαταξίων Γυμνασίων,   
Τεχνικών Σχολών και Ιδιωτικών Σχολείων

Θέμα: Διαγωνισμός Juvenes Translatores για νεαρούς μεταφραστές στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Γενική Διεύθυνση (Γ.Δ.) Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει τον 15ο Διαγωνισμό Μετάφρασης «Juvenes Translatores 2021» για 17χρονους/νες μαθητές/μαθήτριες Μέσης Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να μεταφράσουν ένα κείμενο μίας σελίδας από οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ προς οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα.

Σκοπός του Διαγωνισμού:

  • Η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και η ενθάρρυνση των νέων γλωσσομαθών. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών προετοιμάζει τους νέους για την αγορά εργασίας, ανοίγοντας νέες προοπτικές τόσο στην πατρίδα τους και στο εξωτερικό.
  • Η ανάπτυξη της δεξιότητας αμοιβαίας επικοινωνίας και κατανόησης, ανεξάρτητα από τις διαφορές μας μέσα από τη μετάφραση. H μετάφραση προάγει τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της αρμονικής συνύπαρξης πολλών και διαφορετικών γλωσσών στην Ευρώπη.
  • Η ενθάρρυνση των νέων για ενεργό συμβολή στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, σειρά διαλόγων και συζητήσεων που δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους από κάθε γωνιά της Ευρώπης να μοιραστούν τις ιδέες τους.

Περιεχόμενο και θέμα του Διαγωνισμού:

Οι διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να επεξεργαστούν ένα κείμενο στη γλώσσα της επιλογής τους και να το μεταφράσουν σε μια άλλη γλώσσα επίσης της επιλογής τους. Και οι δύο γλώσσες θα πρέπει να είναι από τις 24 ομιλούμενες, επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το θέμα του Διαγωνισμού για το έτος 2021 είναι «Ας μπούμε σε τροχιά προς ένα (πιο) πράσινο μέλλον». Οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους για το μέλλον της ΕΕ - συμπεριλαμβανομένης της πράσινης διάστασης - και τον ρόλο που διαδραματίζουν η μετάφραση και η εκμάθηση γλωσσών στην εξάλειψη των φραγμών μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών.

Δικαίωμα συμμετοχής:

*Όλοι οι μαθητές που γεννήθηκαν το 2004 και φοιτούν σήμερα στη Μέση Εκπαίδευση.

Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού:

*Πριν από το Διαγωνισμό - Εγγραφή:

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό δελτίο εγγραφής στον επίσημο ιστότοπο του Διαγωνισμού https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop- vourskills/language-skills/iuvenes-translatores el, από τις 2 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2021 στις 13.00 ώρα Κύπρου. Πριν την εγγραφή στον Διαγωνισμό, ο Υπεύθυνος καθηγητής θα πρέπει να έχει λάβει από το Διευθυντή ή τη Διευθύντρια του σχολείου έγκριση συμμετοχής. Τονίζεται, επίσης, ότι οι Υπεύθυνοι/ες καθηγητές/ τριες θα πρέπει να προβούν οι ίδιοι στις απαραίτητες ενέργειες για εγγραφή του σχολείου τους και των μαθητών τους στο σύστημα.

Στη συνέχεια, θα γίνει κλήρωση, για να επιλεγούν, από τα σχολεία που θα έχουν εγγραφεί, εκείνα που θα κληθούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό (ο αριθμός των σχολείων σε κάθε χώρα που θα επιλεγούν αντιστοιχεί στον αριθμό των εδρών που κάθε χώρα διαθέτει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - 6 για την Κύπρο).

Τα σχολεία που θα επιλεγούν πρέπει:

να δηλώσουν από 2 ως 5 υποψήφιους μαθητές για τον Διαγωνισμό και να καταχωρίσουν στη βάση δεδομένων του Juvenes Translatores τα ονοματεπώνυμά τους και τα ζεύγη γλωσσών της επιλογής τους μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2021. Η καταχώρηση θα γίνει μέσω συνδέσμου που θα αποστείλει ηλεκτρονικά η ομάδα Juvenes Translatores (ομάδα JT) στον Υπεύθυνο καθηγητή του επιλεγόμενου σχολείου.

Ημέρα του Διαγωνισμού:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ψηφιακά και ταυτόχρονα σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 10.00 έως τις 12.00
ώρα Κύπρου, την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 στον χώρο του σχολείου. Οι διαγωνιζόμενοι από τα έξι σχολεία που θα επιλεγούν θα συνδεθούν ταυτόχρονα με την πλατφόρμα του διαγωνισμού με το ατομικό τους όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης (τον οποίο ο Υπεύθυνος καθηγητής θα έχει λάβει μετά την εγγραφή τους στο διαγωνισμό). Μπορούν στη συνέχεια, να πληκτρολογήσουν τη μετάφρασή τους και να την υποβάλουν στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Θα λάβουν ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα που θα επιβεβαιώνει ότι η μετάφρασή τους υποβλήθηκε με επιτυχία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Θωμά Κούντρια, τηλ. 22817770 ([email protected]), υπεύθυνο για τα γλωσσικά θέματα στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο.

Αξιολόγηση των μεταφράσεων και δημοσίευση των αποτελεσμάτων:

Μεταφραστές και αναθεωρητές της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αξιολογήσουν τις συμμετοχές και θα επιλέξουν την καλύτερη μετάφραση από κάθε χώρα της Ε.Ε. Ο κατάλογος των νικητών θα δημοσιευθεί αρχές Φεβρουαρίου του 2021. Η Γ.Δ. Μετάφρασης θα αποστείλει ηλεκτρονικά στο σχολείο του νικητή ένα δελτίο συγκατάθεσης, το οποίο το σχολείο θα πρέπει να εκτυπώσει, να υπογράψει και να επιστρέψει στη Γ.Δ. Μετάφρασης, εντός της προθεσμίας, μαζί με ένα αντίγραφο έγκυρου δελτίου ταυτότητας του μαθητή.

Τελετή απονομής των βραβείων:

Ο νικητής από κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. θα προσκληθεί στις Βρυξέλλες για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να επισκεφθούν τον επίσημο ιστότοπο του Διαγωνισμού https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop- vourskills/language-skills/iuvenes-translatores el, όπου υπάρχουν οι όροι του διαγωνισμού και στο https://ec.europa.eu/info/sites/ info/files /jt_contest_ rules _2019_ en.pdf

 Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                   α/α Γιώργος Γιάγκου
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης        Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης              
                                                                        Διευθυντής  Μέσης  Τεχνικής και Επαγγελματικής
                                                                        Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


581