Διαδικτυακή Διημερίδα MusEd Tech:Καλές πρακτικές αξιοποίησης και ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών


 Στο Μάθημα Μουσικής Μέσης Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Επιθεώρηση Μουσικής Μ.Ε. διοργανώνει διαδικτυακή Διημερίδα με τίτλο «MusEd Tech:Καλές πρακτικές αξιοποίησης και ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών στο Μάθημα Μουσικής Μέσης Εκπαίδευσης». Η Διημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του νέου οράματος του Κλάδου Μουσικής με θέμα «Κτίζοντας μαζί τη μουσική τάξη του 2030: Ποιοτική Μουσική Εκπαίδευση, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Δεξιότητες του 21ου αιώνα». Η Διημερίδα, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί Μουσικής και εξειδικευμένοι επιστήμονες από την Κύπρο και την Ελλάδα, απευθύνεται στους Εκπαιδευτικούς Μουσικής Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση στοχεύει στην παρουσίαση καλών πρακτικών, ψηφιακών εργαλείων κ.λπ. που εφαρμόστηκαν ή γίνεται εισήγηση εφαρμογής τους, στην ενημέρωση για τις δυνατότητες δημιουργικής ενσωμάτωσής των ψηφιακών τεχνολογιών και στην ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί με τη μεθοδολογία της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα MS TEAMS.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
570