Επικαιροποίηση Ηλεκτρονικού Συστήματος Στελέχωσης και Προγραμματισμού


Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Επικαιροποίηση Ηλεκτρονικού Συστήματος Στελέχωσης και Προγραμματισμού

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της εγκυκλίου (ypp12422), ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2021, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την άμεση και θετική ανταπόκρισή σας σχετικά με την υποβολή των αναγκών στελέχωσης και προγραμματισμού των σχολικών σας μονάδων (αριθμός μαθητών/τριών, καταχώριση τμημάτων, μαθημάτων που λειτουργούν ως ομάδες, επιλεγόμενων μαθημάτων, μη διδακτικών αναγκών κ.λπ.), μέσω του νέου Ηλεκτρονικού Συστήματος Στελέχωσης και Προγραμματισμού, για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

  1. Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη, ότι στο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές αλλαγές κατά τη διάρκεια των μετεγγραφών μαθητών/τριών και στελέχωσης των σχολικών μονάδων, χρειάζεται να προχωρήσετε με την επικαιροποίηση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Στελέχωσης και Προγραμματισμού για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Στο πλαίσιο αυτό, το Ηλεκτρονικό Σύστημα Στελέχωσης και Προγραμματισμού θα τεθεί σε λειτουργία από τις 23/09/2021 μέχρι και τις 07/10/2021 και θα είναι προσβάσιμο με τα στοιχεία σύνδεσης που σας έχουν αποσταλεί από το Γραφείο Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://svstep.schools.ac.cy/.
  2. Νοείται ότι η διαδικασία επικαιροποίησης του Ηλεκτρονικού Συστήματος Στελέχωσης και Προγραμματισμού, χρειάζεται να γίνει με τη δέουσα προσοχή και ακρίβεια, υπό την ευθύνη και καθοδήγηση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας της Σχολικής Μονάδας, ώστε να παρουσιάζονται τα εγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα που ισχύουν στη Σχολική Μονάδα με τη λήξη των εγγραφών και των μετεγγραφών. Επισημαίνεται δε ότι, πριν την επικαιροποίηση συστήματος, τα Λύκεια θα ήταν χρήσιμο να μελετήσουν τον συνοπτικό οδηγό χρήσης «Διαδικασία καταχώρισης αναγκών Λυκείων», και αντίστοιχα, τα Γυμνάσια θα πρέπει να μελετήσουν τον συνοπτικό οδηγό χρήσης «Διαδικασία καταχώρισης αναγκών Γυμνασίων», που έχουν ήδη αποσταλεί στις σχολικές μονάδες μέσω της προηγούμενης εγκυκλίου.
  3. Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες για τεχνικά ζητήματα που αφορούν το Ηλεκτρονικό Σύστημα Στελέχωσης και Προγραμματισμού, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Χαρίκλεια Σκουτέλη (Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας) στο τηλέφωνο 22306002. Σε ό,τι δε αφορά ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία στελέχωσης, κάθε σχολική μονάδα μπορεί να επικοινωνεί με το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Μέσης Εκπαίδευσης για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες.

 Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Κοιν.: - Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Εκπαίδευσης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
683