Σειρά Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους»


Διευθυντές/ Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Σειρά Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους»  

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια σχετικής ταυτάριθμης εγκυκλίου (ημερ. 27/09/21), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει την προσφορά της Σειράς Σεμιναρίων με τίτλο «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους». Τα Σεμινάρια στοχεύουν στη διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας των εκπαιδευτικών σε θέματα, τα οποία αντικατοπτρίζουν τα δικά τους ενδιαφέροντα και έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, είτε στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών τους, είτε στο πλαίσιο της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής τους. Παράλληλα, με την εν λόγω Σειρά Σεμιναρίων επιδιώκεται η ανταλλαγή απόψεων, καθώς και καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών, σε παιδαγωγικής φύσεως θέματα και αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν τύχει εφαρμογής στην τάξη. Η επιλογή των εκπαιδευτικών -εισηγητών/εισηγητριών-, έχει γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ταυτάριθμη εγκύκλιο (ημερ. 27/09/21). 

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της Σειράς Σεμιναρίων όπως καταρτίστηκε. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και κάθε εισήγηση θα έχει διάρκεια μιάμιση ώρας (ενενήντα λεπτά). Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής για κάθε ένα από τα Σεμινάρια στα οποία θα συμμετάσχουν. Στα Σεμινάρια μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, ωστόσο, κάθε εισηγητής/εισηγήτρια Σεμιναρίου έχει ορίσει συγκεκριμένη ομάδα/βαθμίδα στην οποία θα απευθύνεται. 

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι και οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου ( http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία της Σειράς Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους». Οι εγγραφές για συμμετοχή αρχίζουν στις 13 Ιανουαρίου 2022. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εγγραφούν μέχρι και επτά (7) μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του Σεμιναρίου. Για τη διαδικασία Δήλωσης Συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών στην εν λόγω πλατφόρμα. 

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τις Συντονίστριες του Προγράμματος (δρα Πετρούλα Αντωνίου, ηλ.διευθ.: [email protected] και Καλυψώ Απέργη ηλ. διευθ.: [email protected][email protected]) ή να επισκέπτονται την  ιστοσελίδα του Προγράμματος, μέσω του συνδέσμου www.pi.ac.cy/foniekpaideutikoi.

 α.α. E. Χατζηκακού 

(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου)

  Διευθύντρια

για Γενικό Διευθυντή  

Κοιν.: ΔΜΤΕΕΚ

          ΔΜΓΕ

          ΔΔΕ

Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


286