Λόγω προβλήματος στην εξέταση της Λογιστικής Β' Λυκείου θα δοθεί σε όλους τους μαθητές το 10% της βαθμολογίας


Κατά τη διάρκεια της εξέτασης Μέρος Ι (Λογισμικό) του μαθήματος Λογιστικής Β' Λυκείου, στο οποίο οι μαθητές εξετάστηκαν ηλεκτρονικά, λόγω τεχνικού προβλήματος διακόπηκε η διαδικτυακή εξέταση. Το εν λόγω Μέρος της εξέτασης αναλογεί στο 10% της συνολικής βαθμολογίας της ενιαίας γραπτής αξιολόγησης Α' Τετραμήνου.

Η εξέταση ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή του Μέρους ΙΙ, το οποίο αναλογεί στο 90% της συνολικής βαθμολογίας της ενιαίας γραπτής αξιολόγησης Α' Τετραμήνου.

Ως εκ τούτου αποφασίστηκε όπως δοθεί σε όλους τους/τις μαθητές/τριες το 10% της βαθμολογίας το οποίο αναλογεί στο Μέρος Ι της ενιαίας γραπτής αξιολόγησης Α' Τετραμήνου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1500