Παρουσίαση έκδοσης του δρος Κυπριανού Δ. Λούη


«Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Στρατηγική στην Κύπρο κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα: H περίπτωση του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη»

 Παρουσίαση της έκδοσης του δρος Κυπριανού Δ. Λούη «Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Στρατηγική στην Κύπρο κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα: H περίπτωση του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη», Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 2021.

   Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διοργανώνει εκδήλωση κατά την οποία θα γίνει η παρουσίαση της έκδοσης του δρος Κυπριανού Δ. Λούη με τίτλο: Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Στρατηγική στην Κύπρο κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα: Η περίπτωση του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη (Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 2021).

   Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, στις 30 Μαΐου 2022, ώρα 19:30. Την έκδοση θα παρουσιάσουν οι Βασίλης Καρδάσης, Καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Θεοχάρης Σταυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

    Η έκδοση επικεντρώνεται στην Οθωμανοκρατούμενη Κύπρο των αρχών του 19ου αιώνα και εξετάζει τις οικονομικές λειτουργίες που επιτελούσε ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης ως έμπορος και διοικητικός παράγοντας στην κυπριακή αγορά. Όπως καταδεικνύει η μελέτη, ο Μαρκαντωνίδης ήταν ο κοινωνικός τύπος του κεφαλαιούχου, ο οποίος συνδύαζε τα διοικητικά και τα οικονομικά πλεονεκτήματα της θέσης του, τις οικογενειακές καταβολές, τις πολιτικές προσβάσεις, καθώς και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του, για να επιτύχει τους στόχους του. Η επιχειρηματική στρατηγική του συνέβαλε στην εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω της συγκέντρωσης των «βιομηχανικών» προϊόντων (εμπορευμάτων), τόσο για τη διακίνηση προϊόντων όσο και για την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων, όπως μικρών εταιρικών εμπορικών συμπράξεων, μονοπωλιακού τύπου εκμεταλλεύσεων και εκμισθώσεων φορολογικών προσόδων και τσιφλικιών. Μέσα από το βιβλίο αναδεικνύεται ένα πολύπλοκο και πολυεπίπεδο πλέγμα σχέσεων, το οποίο αναπτύσσεται εμπλέκοντας την τοπική οθωμανική εξουσία, την κυπριακή εκκλησία, το «Κοινό Κυπρίων», τους εμπόρους, τους «εργαστηριάρηδες», το υπηρετικό προσωπικό, τους τεχνίτες, τους τοπικούς εργάτες και άλλους. Το συγκεκριμένο πλέγμα σχέσεων προσδιορίζει τις οικονομικές σχέσεις της υπό εξέταση περιόδου.

   Κρατήσεις στο τηλέφωνο 22456320 ή στο [email protected] μέχρι τις 23 Μαΐου.

   Στην εκδήλωση θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


616