Μετακινήσεις/Τοποθετήσεις Βοηθών Διευθυντών Α΄, Βοηθών Διευθυντών και Καθηγητών 2022-2023


Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Μετακινήσεις/Τοποθετήσεις Βοηθών Διευθυντών Α', Βοηθών Διευθυντών και Καθηγητών για τη Σχολική Χρονιά 2022-2023

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επισυνάπτονται οδηγίες που αφορούν στις τοποθετήσεις / μετακινήσεις Βοηθών Διευθυντών Α', Βοηθών Διευθυντών και Καθηγητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε σχετικά τα πιο πάνω μέλη του προσωπικού του Σχολείου σας, ώστε να ενεργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που επισυνάπτονται.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για μετακίνηση/τοποθέτηση σε όλες τις επαρχίες θα γίνει μέσω του Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ). Η πρόσβαση στο ΣΕΠ γίνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη Διεύθυνση    Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, http://www.moec.gov.cy/dme/index.html με την επιλογή του εικονιδίου "Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού" ή απευθείας από το σύνδεσμο https://sep.dias.ac.cy .

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει από τις 10/06/2022 μέχρι τις 21/06/2022, ημέρα κατά την οποία το Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ) θα "κλειδώσει" και δεν θα δέχεται οποιαδήποτε άλλη αίτηση. Ως εκ τούτου, όσοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για μετακίνηση/τοποθέτηση και δεν το πράξουν θα μετακινηθούν/τοποθετηθούν ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις διαθέσιμες κενές θέσεις.

Όσοι Βοηθοί Διευθυντές Α', Βοηθοί Διευθυντές και Καθηγητές μετατεθούν:

α) από τις 22/06/2022 μέχρι τις 15/07/2022, θα μπορούν να συμπληρώνουν αίτηση για μετακίνηση/τοποθέτηση, μέχρι και τα μεσάνυκτα της μεθεπόμενης ημέρας από την ημέρα ανακοίνωσης των μεταθέσεων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Υ.

β) από τις 16/07/2022 μέχρι τις 31/08/2022, θα μπορούν να συμπληρώνουν αίτηση για μετακίνηση/τοποθέτηση, μέχρι τη 1:00 μ.μ. της επομένης ημέρας, από την ημέρα ανακοίνωσης των μεταθέσεων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Υ

Ενστάσεις για τις μετακινήσεις/τοποθετήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ), μέχρι και τα μεσάνυκτα της μεθεπόμενης ημέρας από την ημέρα ανακοίνωσης των μετακινήσεων/τοποθετήσεων στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οδηγίες για Βοηθούς Διευθυντές Α΄

Οδηγίες για Βοηθούς Διευθυντές

Οδηγίες για καθηγητές

 

Δρ Νικόλας Γιασουμής                          Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Αν. Διευθυντής Μέσης Γενικής               Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και 
Εκπαίδευσης                                          Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


6478