Εγγραφές και Επιβεβαίωση Εγγραφών των μαθητών/μαθητριών Μέσης Εκπαίδευσης 2022-2023


Οι εγγραφές των μαθητών/τριών της Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου και η επιβεβαίωση εγγραφών των μαθητών/τριών Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίων, Λυκείων και Β΄ και Γ’ ετών Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) για τη σχολική χρονιά 2022–2023, θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από τις 21 μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2022 και όχι με φυσική παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στα σχολεία.

Για τον σκοπό αυτό, θα τεθεί σε λειτουργία η Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών στη διεύθυνση https://engrafes.moec.gov.cy/, η οποία θα είναι προσβάσιμη για όλους τους γονείς/κηδεμόνες για εγγραφή (Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου) ή επιβεβαίωση εγγραφής (Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου, Λυκείου και Β΄ και Γ’ έτη Τεχνικών Σχολών) των παιδιών τους, από τις 21 μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2022.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να μεταβούν στη συγκεκριμένη Πύλη και μέσω του Διαδικτυακού Συνδέσμου (Banner) που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας: www.moec.gov.cy, από την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022.

Οι γονείς/κηδεμόνες που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών, θα πρέπει να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα, στην οποία θα φοιτήσει το παιδί τους, από την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, ώστε να διεκπεραιωθεί η εγγραφή ή η επιβεβαίωση της εγγραφής του παιδιού τους.

Σημειώνεται ότι, για το Α΄ έτος ΤΕΣΕΚ οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στις 20 και 21 Ιουνίου 2022 με φυσική παρουσία των μαθητών/τριών και γονέων/κηδεμόνων στις ΤΕΣΕΚ που επιθυμούν να εγγραφούν.

Επισυνάπτεται το εγχειρίδιο χρήσης για τους γονείς/κηδεμόνες της Πύλης Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


5095