Κατάλογοι προτεινομένων για πλήρωση 38 θέσεων Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής

07 Φεβ 2023 - 12:04


Άδειες απουσίας μακράς διάρκειας εκπαιδευτικών για εκπαιδευτικούς ή προσωπικούς λόγους

06 Φεβ 2023 - 16:51


Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 23 θέσεων Β. Διευθυντή Α' Μέσης Γενικής

02 Φεβ 2023 - 09:53


Κατάλογοι προτεινομένων για την πλήρωση 3 θέσεων Μέσης Γενικής

31 Ιαν 2023 - 18:27


Σειρά ενεργειών και σχεδιασμών των Διευθύνσεων Μέσης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης

31 Ιαν 2023 - 16:37


Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 4 θέσεων στη Μέση Γενική

26 Ιαν 2023 - 13:58


Ημερίδα ΥΠΑΝ με τίτλο: «Διδάσκοντας Αρχαία Ελληνικά… Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος»

25 Ιαν 2023 - 12:50


Κατάλογοι προτεινομένων για πλήρωση 12 θέσεων Μέσης Γενικής

23 Ιαν 2023 - 10:41


Κατάλογοι προτεινομένων για την πλήρωση 20 θέσεων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

20 Ιαν 2023 - 11:38


Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 2 θέσεων Β. Διευθυντή Α' Μέσης Γενικής για τα Γαλλικά.

18 Ιαν 2023 - 12:04


Newsletter