Εσπερίδες: Παγκύπριες Εξετάσεις 2023: O τρόπος πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

20 Φεβ 2023 - 13:35


Σειρά διαλέξεων της επιζήσασας του Ολοκαυτώματος Ρίνας Μπαρζιλάι Ρεβάχ

12 Φεβ 2023 - 17:09


Κατάλογοι προτεινομένων για πλήρωση 13 θέσεων στη Μέση Γενική, στη Φυσική Αγωγή

10 Φεβ 2023 - 12:39


«Διδάσκοντας Αρχαία Ελληνικά… Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος»

08 Φεβ 2023 - 11:54


Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής

08 Φεβ 2023 - 11:21


Κατάλογοι προτεινομένων για πλήρωση 38 θέσεων Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής

07 Φεβ 2023 - 12:04


Άδειες απουσίας μακράς διάρκειας εκπαιδευτικών για εκπαιδευτικούς ή προσωπικούς λόγους

06 Φεβ 2023 - 16:51


Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 23 θέσεων Β. Διευθυντή Α' Μέσης Γενικής

02 Φεβ 2023 - 09:53


Κατάλογοι προτεινομένων για την πλήρωση 3 θέσεων Μέσης Γενικής

31 Ιαν 2023 - 18:27


Σειρά ενεργειών και σχεδιασμών των Διευθύνσεων Μέσης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης

31 Ιαν 2023 - 16:37


Newsletter