Τερματισμός αναληρωτικών διορισμών στη Μέση Γενική


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Ο αναπληρωτικός διορισμός του κ. Νικόλα Γιασουμή, Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στη θέση Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του, τερματίστηκε από τις 7 Ιουλίου 2022. (15.21.001.020.001.002.003)

Ο αναπληρωτικός διορισμός του κ. Κυπριανού Λούη, Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στη θέση Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, τερματίστηκε από τις 7 Ιουλίου 2022.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2053