Πλατφόρμα εγγραφής Γυμναστών στο Μητρώο Εγγραφής Γυμναστών


Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) πρόκειται να θέσει σε λειτουργία τη διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφής Γυμναστών στο Μητρώο Εγγραφής Γυμναστών.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους για περίοδο δύο μηνών, από 29 Ιουλίου 2022 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Δικαίωμα να εγγραφούν στο Μητρώο Γυμναστών, με βάση το σχετικό νόμο «Ο περί Εγγραφής Γυμναστών Νόμος του 1995 - Ν. 17(Ι)/95», έχουν όλοι οι πτυχιούχοι τετραετούς φοίτησης, που κατέχουν τίτλο σπουδών πανεπιστημίου στη Φυσική Αγωγή ισοδύναμο με το πτυχίο στη Φυσική Αγωγή των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για εγγραφή των δικαιούχων στο Μητρώο Γυμναστών υπάρχουν στην Ιστοσελίδα του Μητρώου Γυμναστών. https://mitroo-gymnaston.moec.gov.cy/
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2839