Χρονοδιαγράμματα σχολικής χρονιάς 2022-2023 και οδηγίες για ομαλή λειτουργία των σχολείων


Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Χρονοδιαγράμματα σχολικής χρονιάς 2022-2023  και οδηγίες για ομαλή λειτουργία των σχολείων

Η έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς αποτελεί πάντοτε εφαλτήριο για μια καινούρια αρχή για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς και για όλους/ες τους/τις μαθητές/ριες και μια ακόμα πιο ελπιδοφόρα συνέχεια. Οι αναδυόμενες προκλήσεις αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση εγγράμματων και ενεργών πολιτών με όλα τα εχέγγυα για την επιτυχή αντιμετώπισή τους, με στόχο τη διασφάλιση ενός καλύτερου αύριο. Στο πλαίσιο αυτό, η αγάπη και ο ζήλος σας για το λειτούργημα που επιτελείτε, η παιδαγωγική σας κατάρτιση, ο επαγγελματισμός και η μεθοδικότητά σας, θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη τόσο για την περαιτέρω βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων όσο και για την καταξίωση της παιδαγωγικής και επαγγελματικής σας παρέμβασης στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. 

Δεν διαφεύγει φυσικά της προσοχής μας ότι και η νέα  σχολική χρονιά αναμένεται να είναι μια ακόμη απαιτητική χρονιά. Μπροστά στα δεδομένα αυτά και με τη σημαντική εμπειρία που έχει μέχρι σήμερα αποκτηθεί, καθηκόντως, θα καταβάλουμε όλοι και όλες κάθε δυνατή προσπάθεια για μια συντεταγμένη διαχείριση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη μέριμνα και φροντίδα για την παιδαγωγική και συναισθηματική στήριξη των μαθητών/ριών μας και την ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και προστασίας της υγείας όλων, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα βρίσκονται σε ισχύ. 

Η σχολική χρονιά 2022-2023 θα αρχίσει την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022 για τους/τις εκπαιδευτικούς και την Τετάρτη, 7  Σεπτεμβρίου 2022 για όλους/ες τους/τις μαθητές/ριες Μέσης Εκπαίδευσης. Περαιτέρω πληροφορίες για τα χρονοδιαγράμματα και την οργάνωση της σχολικής χρονιάς 2022-2023 παρουσιάζονται στο συνημμένο  Παράρτημα(ως προς τη διαδικασία και την περίοδο ανατροφοδότησης θα σταλούν συγκεκριμένες οδηγίες). Οι Διευθυντές/ριες προτρέπονται να προχωρούν σε άμεση αναφορά οποιωνδήποτε προβλημάτων προκύψουν, στις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και στην αγαστή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και την αστυνομία, για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπιθύμητων συμπεριφορών και περιστατικών.

Την ίδια στιγμή, οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση καθώς και στην ενδυνάμωση/στήριξη όλων των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, η Πέμπτη, 15ηΔεκεμβρίου 2022, και η Τετάρτη, 15ηΦεβρουαρίου 2023 ορίζονται ως «Ημέρες Εκπαιδευτικού» και θα αξιοποιηθούν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τις ημέρες αυτές οι μαθητές/ριες δεν θα προσέλθουν στα σχολεία. Παράλληλα, τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια για τους/τις εκπαιδευτικούς από τους/τις Επιθεωρητές/ριες θα πραγματοποιηθούν από την 1ημέχριτην 5ηΣεπτεμβρίου 2022. Οδηγίες και σχετικό Πρόγραμμα θα αποσταλούν αργότερα.

Σημειώνεται ότι προς εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) για την ομαλή ένταξη και τη γλωσσομάθεια μαθητών/ριών με μεταναστευτική βιογραφία (ΜΜΒ) και των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, κάθε σχολείο θα τηρεί αρχείο στο οποίο θα καταγράφονται τα σχετικά με ΜΜΒ, τα ενισχυτικά μαθήματα και τα διαγνωστικά τεστ, σύμφωνα με οδηγίες που αποστέλλονται σε σχετική εγκύκλιο.

Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι από το σχολικό έτος 2022-23 οι ανάγκες μαθημάτων στήριξης στην Α΄ και Β΄ τάξη γυμνασίου θα προσδιορίζονται στη βάση των τεστ του Προγράμματος Λειτουργικού Αναλφαβητισμού που διενεργούνται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΚΕΕΑ).  Πρόσθετες ανάγκες στήριξης που ενδεχομένως θα προκύπτουν στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων στη βάση της εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης μαθητών/ριών και στα γυμνάσια, θα προσδιοριστούν στη συνέχεια.

Επισημαίνεται η ανάγκη να τηρηθούν και φέτος με κάθε προσοχή και επιμέλεια τα   υγειονομικά πρωτόκολλα που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας και να εφαρμόζεται η σχετική εγκύκλιος του Τμήματος Προσωπικού του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την προσέλευση στους χώρους εργασίας. 

Τέλος, οι στόχοι της σχολικής χρονιάς καθορίζονται από τη σχολική μονάδα μέσα από διάλογο και δημοκρατική διαδικασία, με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες και τη φυσιογνωμία της, στο πλαίσιο της προώθησης της αποκέντρωσης και της αυτονομίας της σχολικής μονάδας. Ο διαχρονικός στόχος «Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι», όπως αναλύεται στις σχετικές εγκυκλίους, παραμένει ως ένας από τους στόχους της σχολικής χρονιάς 2022-2023.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εφαρμογής των ευρύτερων πολιτικών και προγραμμάτων του ΥΠΑΝ συνεχίζονται οι αναφορές για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή και συστήνεται όπως η αναφορά στην κληρονομιά του μικρασιατικού ελληνισμού συμπεριληφθεί μεταξύ των στόχων της σχολικής χρονιάς 2022-2023. Επιπλέον, συστήνεται να τεθεί ως στόχος η περιβαλλοντική εκπαίδευση με έμφαση στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/ριών για την κλιματική κρίση και τις συνέπειές της, οι οποίες έχουν διαφανεί έντονα και ταλανίζουν ολόκληρο τον πλανήτη. 

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                     Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής 

 Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης            Διευθυντής Μέσης Τεχνικής
                                                          και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Κοιν.:  Σχολικές Εφορείες

           ΟΕΛΜΕΚ

           ΟΛΤΕΚ

                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.    Οι περίΛειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2017 έως (Αρ. 3) του 2020, οι οποίοι είναι σε ισχύ σε όλα τα δημόσια Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ), είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://www.moec.gov.cy/dme/kan_1_index.html

2.    Το χρονοδιάγραμματωντετραμήνων για το σχολικό έτος 2022-2023 για τα Γυμνάσια, Λύκεια και ΤΕΣΕΚ παρουσιάζεται πιο κάτω.

(Α) ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Γυμνάσια

A΄Τετράμηνο

Β΄Τετράμηνο

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023

Ημερομηνία λήξης μαθημάτων

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου

2023

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023

Ανακοίνωση γραπτώς βαθμολογίας τετραμήνου μη εξεταζόμενων μαθημάτων στους/στις μαθητές/ριες

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022 - Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022

Τρίτη, 16 Μαΐου 2023 - Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023

Τερματισμός διεξαγωγής γραπτών προειδοποιημένων ασκήσεων

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023

Αιτήματα από μαθητές/ριες για βελτίωση βαθμού στα μη εξεταζόμενα μαθήματα

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2023 - Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2023 -Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023

Ανακοίνωση γραπτώς βαθμού προφορικής επίδοσης (60%) στα εξεταζόμενα μαθήματα

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023- Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023 -Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023

Ενιαία γραπτή αξιολόγηση εξεταζόμενων μαθημάτων

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 – Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 - Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  (Επίδοση Δελτίων Προόδου)

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023 

Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2023

Ενισχυτική διδασκαλία 

 

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023 - Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023

Περίοδος Ανεξετάσεων

 

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2023 – Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023

(Β) ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΕΚ

ΛύκειακαιΤΕΣΕΚ

A΄Τετράμηνο

Β΄Τετράμηνο

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023

Ημερομηνία λήξης μαθημάτων

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023

Ανακοίνωση γραπτώς βαθμολογίας τετραμήνου μη εξεταζόμενων μαθημάτων στους/στις μαθητές/ριες

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022 - Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022

Τρίτη, 2 Μαΐου 2023- Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023

Τερματισμός διεξαγωγήςγραπτών προειδοποιημένων ασκήσεων

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2023

Αιτήματα από μαθητές/ριες για βελτίωση βαθμού στα μη εξεταζόμενα μαθήματα

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2023 - Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2023-

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023

Ανακοίνωση γραπτώς βαθμού προφορικής επίδοσης (60%) στα εξεταζόμενα μαθήματα

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 - Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023- Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023

Ενιαία γραπτή αξιολόγηση εξεταζόμενων μαθημάτων

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023
Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2023 Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  (Επίδοση Δελτίων Προόδου)

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023 

Ενισχυτική διδασκαλία 

 

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023 -Παρασκευή, 23 Ιουνίου2023

Περίοδος Ανεξετάσεων

 

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2023 – Τετάρτη,  28 Ιουνίου 2023

3. Οι «ΕξετάσειςΜετάταξης» διοργανώνονται και διεξάγονται από το Λύκειο στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/ρια. Για την Α΄ και Β΄ Λυκείου θα διενεργηθούν από τη Δευτέρα, 8 Μαΐου 2023 μέχρι την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023. Η διεύθυνση του σχολείου, αν το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να παρατείνει την περίοδο των «Εξετάσεων Μετάταξης» μέχρι την Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023

Η συμμετοχή σε αυτές είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που ο/η μαθητής/ρια επιθυμεί: 

(α) Να ακολουθήσει κατεύθυνση στη Β΄ Λυκείου άλλη από αυτή στην οποία τον οδηγεί η ΟΜΠ που παρακολούθησε στην Α΄ Λυκείου.

(β) Να αλλάξει κατεύθυνση από τη Β΄ Λυκείου στη Γ΄ Λυκείου.

(γ) Να επιλέξει μάθημα επιλογής στη Γ΄ Λυκείου (της κατεύθυνσής του/της) διαφορετικό από εκείνο που παρακολούθησε στη Β΄ τάξη. 

Οι μαθητές/ριες που επιθυμούν να παρακαθήσουν στις εν λόγω εξετάσεις έχουν το δικαίωμα, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς τον/τη Διευθυντή/ρια του Σχολείου τους μέχρι τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023. Στις εξετάσεις μπορούν να παρακαθήσουν και ανεξεταστέοι μαθητές/ριες. 

Επιτυχία στις «Eξετάσεις Μετάταξης» θεωρείται όταν ο/η μαθητής/ρια εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 10/20. Η επιτυχία στις «Εξετάσεις Μετάταξης» ικανοποιεί το οποιοδήποτε αίτημα του/της μαθητή/ριας νοουμένου ότι αυτός/η προάγεται στην επόμενη τάξη. Νοείται ότι αν η σχολική μονάδα του/της εν λόγω μαθητή/ριας αδυνατεί να του/της προσφέρει τη νέα του/της επιλογή, τότε ο/η μαθητής/ρια μπορεί να απευθυνθεί στον Επαρχιακό Επιθεωρητή, μέσω του/της Διευθυντή/ριας του σχολείου του/της, για να αλλάξει Λύκειο φοίτησης.

Συγκεκριμένα, για τη Β΄τάξη:

Εισδοχή στην:  

1η Κατεύθυνση (Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών)

 

Γίνεται από την 1η ΟΜΠ (χωρίς εξετάσεις).

Όσοι/ες μαθητές/ριες προέρχονται από τη 2η, 3η και 4η ΟΜΠ, θα εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά/ Αρχαιογνωσία προσανατολισμού και Ιστορία προσανατολισμού. 

2η Κατεύθυνση (Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)

Γίνεται από την 1η ΟΜΠ (χωρίς εξετάσεις).

Όσοι/ες μαθητές/ριες προέρχονται από τη 2η, 3η και

4η ΟΜΠ, θα εξετάζονται στην Ιστορία προσανατολισμού. 

Επιπλέον, όσοι/ες μαθητές/ριες από αυτούς/ές σκοπεύουν να επιλέξουν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, θα εξετάζονται και στα Αρχαία Ελληνικά/ Αρχαιογνωσία προσανατολισμού.  

3η Κατεύθυνση (Θετικών
Επιστημών-Βιοεπιστημών-ΠληροφορικήςΤεχνολογίας)

Γίνεται από τη 2η ΟΜΠ (χωρίς εξετάσεις).                

Όσοι/ες μαθητές/ριες προέρχονται από την 1η και 4η ΟΜΠ, θα εξετάζονται στα Μαθηματικά προσανατολισμού και Φυσική προσανατολισμού.

Όσοι/ες μαθητές/τριες προέρχονται από την 3η ΟΜΠ, θα εξετάζονται στη Φυσική προσανατολισμού. 

4η Κατεύθυνση (Οικονομικών Επιστημών)

 Γίνεται από την 3η ΟΜΠ (χωρίς εξετάσεις).

 

Όσοι/ες μαθητές/ριες προέρχονται από την 1η ΟΜΠ, θα εξετάζονται στα Μαθηματικά προσανατολισμού και Οικονομικά προσανατολισμού. 

Όσοι/ες μαθητές/ριες προέρχονται από τη 2η ΟΜΠ, θα εξετάζονται στα Οικονομικά προσανατολισμού.

Όσοι/ες μαθητές/ριες προέρχονται από την 4η ΟΜΠ, θα εξετάζονται στα Μαθηματικά προσανατολισμού.

5η Κατεύθυνση (Εμπορίου και Υπηρεσιών)

Γίνεται από την 4η ΟΜΠ (χωρίς  εξετάσεις).

Όσοι/ες μαθητές/ριες προέρχονται από την 1η και 2η ΟΜΠ, θα εξετάζονται στα Οικονομικά προσανατολισμού και Αγγλικά προσανατολισμού.

Όσοι/ες μαθητές/ριες προέρχονται από την 3η ΟΜΠ, θα εξετάζονται στα Αγγλικά προσανατολισμού.   

6η Κατεύθυνση (Καλών Τεχνών)

Γίνεται από όλες τις ΟΜΠ (χωρίς εξετάσεις).

 Συγκεκριμένα, για τη Γτάξη: Μετακίνηση σε άλλη Κατεύθυνση γίνεται μετά από

«Εξετάσεις Μετάταξης» σε όσα μαθήματα της νέας Κατεύθυνσης δεν διδάχθηκε ο/η μαθητής/ρια στην Κατεύθυνση από την οποία μετακινήθηκε (υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα). Επιλογή άλλου μαθήματος στην ίδια Κατεύθυνση γίνεται μετά από  εξέταση στο νέο μάθημα.

4.    Σχετικά με τις «ΚατατακτήριεςΕξετάσεις», ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι μαθητές/ριες που επιθυμούν να παρακαθήσουν στις εν λόγω εξετάσεις (μαθητές/ριες που προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία παρομοίου ή διαφορετικού τύπου ή από σχολεία άλλων χωρών) πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς τον Επαρχιακό ΠΛΕ ή τον Διευθυντή ΜΤΕΕΚ, ανάλογα με το σχολείο που θα εγγραφούν, μέχρι την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023. Μετά από την ημερομηνία αυτή, οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται και θα εξετάζονται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των σχολικών μονάδων. Η ημερομηνία και ο τόπος εξετάσεων που θα καθοριστεί για τους/τις μαθητές/ριες αυτούς/ές είναι δυνατόν να διαφέρουν από αυτές των μαθητών/ριών που θα υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους. Σημειώνεται επίσης ότι το σχολείο φοίτησής τους θα καθορίζεται ανάλογα με την πληρότητα των σχολείων της αντίστοιχης επαρχίας.

Η περίοδος διεξαγωγής των «Κατατακτήριων Εξετάσεων» για τα Γυμνάσια και Λύκεια είναι από την Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 μέχρι την Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023 και για τις ΤΕΣΕΚ είναι η περίοδος των ανεξετάσεων.

Οι «Κατατακτήριες Εξετάσεις» διοργανώνονται και διεξάγονται από τα καθοριζόμενα σχολεία. Για τη σχολική χρονιά 2022-2023, τα κέντρα διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων σε κάθε επαρχία είναι τα εξής:

 • Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα και Γυμνάσιο Αγλαντζιάς
 • Λεμεσός: Λύκειο Αγίου Νικολάου και Γυμνάσιο Αγίου Νεοφύτου 
 • Λάρνακα: Λύκειο Μακαρίου Γ΄ και Γυμνάσιο Δροσιάς
 • Πάφος: Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ και Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου
 • Αμμόχωστος: Λύκειο Παραλιμνίου και Γυμνάσιο Παραλιμνίου
 • Για τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, οι «Κατατακτήριες Εξετάσεις» είναι δυνατόν να διεξάγονται σε όλες τις ΤΕΣΕΚ ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις. 

Την Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023 θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων, τα οποία θα κοινοποιηθούν στα Επαρχιακά Γραφεία.Ο/Η μαθητής/ρια εγγράφεται στο Δημόσιο Σχολείο όταν ικανοποιούνται οι πρόνοιες των περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2017 έως (Αρ. 3) του 2020.

5.    Οι ανεξετάσεις έχουν προγραμματιστεί όπως αναφέρεται πιο κάτω:

Γυμνάσια, ΛύκειακαιΤΕΣΕΚ: Οι ανεξετάσεις θα διενεργηθούν από τη Δευτέρα, 26

Ιουνίου 2023 ως την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023. Την Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023 θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των ανεξεταστέων. Ενισχυτική διδασκαλία για τους ανεξεταστέους μαθητές θα προσφερθεί από τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023.

6.    Οι προεγγραφέςγια τοΓυμνάσιο, ΛύκειοκαιτιςΤΕΣΕΚ θα γίνουν τον Φεβρουάριο 2023. Οι μαθητές/ριες που επιθυμούν να κάνουν αλλαγή της δήλωσης προεγγραφής τους, θα μπορούν να το κάνουν την περίοδο 21-23 Ιουνίου 2023. Θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος. 

Οι εγγραφέςγιατηνΑ΄τάξητωνΤΕΣΕΚ (Θεωρητική Πρακτική Κατεύθυνση) θα γίνουν την περίοδο 20-21 Ιουνίου 2023. 

Οι εγγραφέςτων μαθητών/ριών που θα παρακαθήσουν σε «ΚατατακτήριεςΕξετάσεις» θα διενεργηθούν την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023, μετά τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων.

7.    Αξιολόγηση/Βαθμολογία

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα του Α΄ και Β΄ τετραμήνου καθώς και η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης των εξεταζόμενων μαθημάτων δίνεται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε ακέραιες μονάδες στην κλίμακα 1-20.    

(α) Γυμνάσια 

Ο βαθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων κάθε τετράμηνου (Α΄ και Β΄) είναι το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής εξέτασης με αναλογία 60% και 40%, αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις των μη εξεταζόμενων μαθημάτων, ο βαθμός ταυτίζεται με την προφορική επίδοση. Οι βαθμοί προφορικής επίδοσης και γραπτής εξέτασης δίνονται σε ακέραιες μονάδες στην κλίμακα 1-20.

Η προφορική βαθμολογία των εξεταζόμενων μαθημάτων θα πρέπει να ανακοινωθεί γραπτώς στους/στις μαθητές/ριες από τους/τις διδάσκοντες/ουσες την τελευταία μέρα πριν από τη διακοπή των μαθημάτων του αντίστοιχου τετραμήνου. Για την εξαγωγή του βαθμού τετραμήνου[1] των εξεταζόμενων μαθημάτων θα αξιοποιείται η πιο κάτω φόρμουλα:

Βαθμόςτετράμηνου = 0,60 ×Βαθμόςπροφορικήςεπίδοσης + 0,40 ×Βαθμόςγραπτήςεξέτασης

Ο τελικός βαθμός έτους σε κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων:

Τελικόςβαθμός= 0,50 ×ΒαθμόςΑ΄τετρ. + 0,50 ×ΒαθμόςΒ΄τετρ.

Η εξαγωγή του γενικού βαθμού έτους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών σε κάθε μάθημα, όπως αναγράφονται στο δελτίο ετήσιας επίδοσης (στρογγυλοποιημένοι). 

Ο γενικός βαθμός έτους θα εξάγεται και θα αναγράφεται με δύο δεκαδικά ψηφία (όχι κλασματικά). 

Η κατάταξη των μαθητών/ριών θα πραγματοποιείται ανάλογα με τον γενικό βαθμό έτους όπως θα προκύπτει από την πιο πάνω φόρμουλα (πρόγραμμα «ΑΒΑΚΙΟ»).

Σημειώνεται ότι, ο βαθμός του μαθήματος «Φυσικά» γιατη Βκαι Γτάξη Γυμνασίου, είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών μαθημάτων/ενοτήτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας όπως υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα «ΑΒΑΚΙΟ», μετά την καταχώρισή τους σε αυτό, σύμφωνα με τον πιο κάτω τρόπο:

Β΄ τάξη Γυμνασίου «Φυσικά»

Βαθμός προφορικής επίδοσης = 0,50 × Βαθμός προφ. επίδ. Φυσικής + 0,25 × Βαθμός προφ. επίδ. Χημείας + 0,25 × Βαθμός προφ. επίδ. Βιολογίας

Βαθμός γραπτής εξέτασης = 0,50 × Βαθμός γραπ. εξέτ. Φυσικής + 0,25 × Βαθμός γραπ. εξέτ. Χημείας + 0,25 × Βαθμός γραπ. εξέτ. Βιολογίας

Βαθμός τετραμήνου = 0,60 × Βαθμός προφορικής επίδοσης + 0,40 × Βαθμός γραπτής εξέτασης

Τελικός βαθμός = 0,50 × Βαθμός Α΄ τετρ.+ 0,50 × Βαθμός Β΄ τετρ.

Γ΄ τάξη Γυμνασίου «Φυσικά»

Βαθμός προφορικής επίδοσης = 0,40 × Βαθμός προφ. επίδ. Φυσικής + 0,20 × Βαθμός προφ. επίδ. Χημείας + 0,40 × Βαθμός προφ. επίδ. Βιολογίας

Βαθμός γραπτής εξέτασης = 0,40 × Βαθμός γραπ. εξέτ. Φυσικής + 0,20 × Βαθμός γραπ. εξέτ. Χημείας + 0,40 × Βαθμός γραπ. εξέτ. Βιολογίας

Βαθμός τετραμήνου = 0,60 × Βαθμός προφορικής επίδοσης + 0,40 × Βαθμός γραπτής εξέτασης

Τελικός βαθμός = 0,50 × Βαθμός Α΄ τετρ.+ 0,50 × Βαθμός Β΄ τετρ.

Ο/Η μαθητής/ρια προάγεται στο μάθημα «Φυσικά» όταν έχει σταθμισμένο μέσο όρο τουλάχιστον δέκα (10). Στην περίπτωση μαθητή/ριας που δεν προάγεται στο μάθημα

«Φυσικά», αλλά έχει τουλάχιστον δέκα (10) σ’ ένα (1) ή δύο (2) από τα τρία (3) μαθήματα/ενότητες, αυτά κατοχυρώνονται (μέχρι την ανεξέταση) και παραπέμπεται σε ανεξέταση μόνο στο μάθημα/ενότητα που υστερεί. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος «Φυσικά», μετά από την ανεξέταση, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία όλων των μαθημάτων/ενοτήτων. Στην ανεξέταση πρέπει απαραίτητα να εξασφαλίσει σταθμισμένο μέσο όρο στο μάθημα «Φυσικά» τουλάχιστον δέκα (10). Σε αντίθετη περίπτωση μεταφέρει το μάθημα «Φυσικά» ή παραμένει στάσιμος/η σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Νοείται ότι η ελλιπής φοίτηση στην περίπτωση του μαθήματος «Φυσικά» της Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου τυγχάνει διαφορετικού χειρισμού. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση ελλιπούς φοίτησης, που προκύπτει λόγω απουσίας μαθητή/ριας, που οφείλεται σε επταπλάσιο των περιόδων διδασκαλίας, το επταπλάσιο λογίζεται ξεχωριστά για κάθε μάθημα/ενότητα και όχι στο σύνολο των διδακτικών περιόδων όλων των μαθημάτων.

π.χ. Τα «Φυσικά» διδάσκονται 5 διδακτικές περιόδους (επταπλάσιο 5×7=35) 

 • Φυσική 2 διδακτικές περίοδοι (επταπλάσιο 2×7=14)
 • Χημεία 1 διδακτική περίοδος (επταπλάσιο 1×7=7)
 • Βιολογία 2 διδακτικές περίοδοι (επταπλάσιο 2×7=14)

Μαθητής/ρια ο/η οποίος/α συμπλήρωσε αριθμό απουσιών μεγαλύτερο του επταπλάσιου του αντίστοιχου μαθήματος/ενότητας, τότε παραπέμπεται  στις ανεξετάσεις Ιουνίου στο συγκεκριμένο μάθημα/ενότητα στο οποίο πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον δέκα (10).

(β) Λύκεια καιΤΕΣΕΚ

Ο βαθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων κάθε τετράμηνου (Α΄ και Β΄) είναι το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής εξέτασης με αναλογία 60% και 40% αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις των μη εξεταζόμενων μαθημάτων, ο βαθμός ταυτίζεται με την προφορική επίδοση. Οι βαθμοί προφορικής επίδοσης και γραπτής εξέτασης δίνονται σε ακέραιες μονάδες στην κλίμακα 1-20.

Η προφορική βαθμολογία των εξεταζόμενων μαθημάτων θα πρέπει να ανακοινωθεί γραπτώς στους/στις μαθητές/ριες από τους/τις διδάσκοντες/ουσες την τελευταία μέρα πριν από τη διακοπή των μαθημάτων του αντίστοιχου τετραμήνου. Για την εξαγωγή του βαθμού τετραμήνου[2] των εξεταζόμενων μαθημάτων θα αξιοποιείται η πιο κάτω φόρμουλα:

Βαθμόςτετράμηνου = 0,60 ×Βαθμός προφορικής επίδοσης + 0,40 ×Βαθμός γραπτή ςεξέτασης

Ο τελικός βαθμός έτους σε κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών τω δύο (2) τετραμήνων:

Τελικός βαθμός = 0,50 × Βαθμός Α΄τετρ.+ 0,50 × Βαθμός Β΄ τετρ.

Η εξαγωγή του γενικού βαθμού έτους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών σε κάθε μάθημα όπως αναγράφονται στο δελτίο ετήσιας επίδοσης (στρογγυλοποιημένοι). 

Ο γενικός βαθμός έτους θα εξάγεται και θα αναγράφεται με δύο δεκαδικά ψηφία (όχι κλασματικά). 

Η κατάταξη των μαθητών/ριών θα πραγματοποιείται ανάλογα με τον γενικό βαθμό έτους, όπως θα προκύπτει από την πιο πάνω φόρμουλα (πρόγραμμα «ΑΒΑΚΙΟ»). 

Σημειώνεται ότι, ο βαθμός του μαθήματος «Χημεία-Βιολογία» στηνΑ΄Λυκείου είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο μαθημάτων/ενοτήτων Χημείας και Βιολογίας όπως υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα «ΑΒΑΚΙΟ», μετά την καταχώρισή τους σε αυτό, σύμφωνα με τον πιο κάτω τρόπο:

Χημεία – Βιολογία Μη Εξεταζόμενο Μάθημα (ΟΜΠ 1, 3, 4):

Βαθμός τετραμήνου = 0,65 × Βαθμός Χημείας + 0,35 × Βαθμός Βιολογίας

Τελικός βαθμός = 0,50 × Βαθμός Α΄ τετρ.+ 0,50 × Βαθμός Β΄ τετρ.

Χημεία – Βιολογία Εξεταζόμενο Μάθημα (ΟΜΠ 2):

Βαθμός προφορικής επίδοσης = 0,65 × Βαθμός προφ. επίδ. Χημείας + 0,35 × Βαθμός προφ. επίδ. Βιολογίας

Βαθμός γραπτής εξέτασης = 0,65 × Βαθμός γραπ. εξέτ. Χημείας + 0,35 × Βαθμός γραπ. εξέτ. Βιολογίας

Βαθμός τετραμήνου = 0,60 × Βαθμός προφορικής επίδοσης + 0,40 × Βαθμός γραπτής εξέτασης

Τελικός βαθμός = 0,50 × Βαθμός Α΄ τετρ.+ 0,50 × Βαθμός Β΄ τετρ. 

Ο/Η μαθητής/ρια προάγεται στο μάθημα «Χημεία-Βιολογία» όταν έχει σταθμισμένο μέσο όρο τουλάχιστον δέκα (10). Στην περίπτωση μαθητή/ριας που δεν προάγεται στο μάθημα «Χημεία-Βιολογία» αλλά έχει τουλάχιστον δέκα (10) σ’ ένα (1) από τα δύο (2) μαθήματα/ενότητες, αυτό κατοχυρώνεται (μέχρι την ανεξέταση) και παραπέμπεται σε ανεξέταση μόνο στο μάθημα/ενότητα που υστερεί. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος «Χημεία-Βιολογία», μετά από την ανεξέταση, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία όλων των μαθημάτων/ενοτήτων. 

Νοείται ότι η ελλιπής φοίτηση στην περίπτωση του μαθήματος «Χημεία-Βιολογία» τυγχάνει διαφορετικού χειρισμού. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση ελλιπούς φοίτησης, που προκύπτει λόγω απουσίας μαθητή/ριας, που οφείλεται σε επταπλάσιο των περιόδων διδασκαλίας, το επταπλάσιο λογίζεται ξεχωριστά για κάθε μάθημα/ενότητα και όχι στο σύνολο των διδακτικών περιόδων όλων των μαθημάτων/ενοτήτων.

Χημεία – Βιολογία 3 διδακτικές περίοδοι (επταπλάσιο 3Χ7=21) 

 • Χημεία 2 διδακτικές περίοδοι  (επταπλάσιο 2Χ7=14)
 • Βιολογία 1 διδακτική περίοδο (επταπλάσιο 1Χ7=7)

Μαθητής/ρια ο/η οποίος/α συμπλήρωσε αριθμό απουσιών μεγαλύτερο του επταπλάσιου του αντίστοιχου μαθήματος/ενότητας, τότε παραπέμπεται  στις ανεξετάσεις Ιουνίου στο συγκεκριμένο μάθημα/ενότητα στο οποίο πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον δέκα (10).

8. Οι σχολικέςαργίες (δημόσιες και εκκλησιαστικές) της σχολικής χρονιάς 2022-2023 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα.

Ημερομηνία

Δημόσια/ΣχολικήΑργία

1 Οκτωβρίου 2022, Σάββατο

Ημέρα Κυπριακής Ανεξαρτησίας

28 Οκτωβρίου 2022, Παρασκευή

Εθνική Επέτειος του ΟΧΙ (28 Οκτωβρίου 1940)

13 Νοεμβρίου 2022, Κυριακή

Ονομαστήρια του Αρχιεπισκόπου Κύπρου

24 Δεκεμβρίου 2022, Σάββατο - 6 Ιανουαρίου 2022, Παρασκευή (συμπεριλαμβανομένων και των δύο (2) ημερομηνιών)

Διακοπές  των Χριστουγέννων 

30 Ιανουαρίου 2023, Δευτέρα

Τριών Ιεραρχών και Ελληνικών Γραμμάτων

27 Φεβρουαρίου 2023, Δευτέρα

Καθαρά Δευτέρα

25 Μαρτίου 2023, Σάββατο

Εθνική Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης 1821

1 Απριλίου 2023, Σάββατο

Επέτειος έναρξης Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-59

10  Απριλίου-23 Απριλίου 2023 (από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά συμπεριλαμβανόμενων)

Διακοπές του Πάσχα 

1 Μαΐου 2023, Δευτέρα

Εργατική Πρωτομαγιά

5 Ιουνίου 2023, Δευτέρα

Του Αγίου Πνεύματος

11 Ιουνίου 2023, Κυριακή

Αποστόλου Βαρνάβα

 

[1] Σημειώνεται ότι ο βαθμός τετραμήνου και ο τελικός βαθμός έτους στο κάθε μάθημα αναγράφεται σε ακέραιο αριθμό μετά από στρογγυλοποίηση. 

[2] Σημειώνεται ότι ο βαθμός τετραμήνου και ο τελικός βαθμός έτους στο κάθε μάθημα αναγράφεται σε ακέραιο αριθμό μετά από στρογγυλοποίηση. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


34065