Σεμινάρια ΥΠΠΑΝ Σεπτεμβρίου 2022 Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων ιδίου τύπου
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  

Θέμα:  Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2022

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα ενημερώνεστε ότι, τα σεμινάρια Σεπτεμβρίου για τη σχολική χρονιά 2022-2023 θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως μέσω Ms-Teams στις 2, 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2022. Η διάρκεια κάθε τηλεσυνάντησης ανά ειδικότητα δεν θα υπερβαίνει τη μία ώρα. Οι σύνδεσμοι (link) και οι κωδικοί σύνδεσης για το σεμινάριο κάθε ειδικότητας θα σταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολικών μονάδων.  

2 Σημειώνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί θα παραμείνουν στις σχολικές τους μονάδες και κάθε σχολική μονάδα θα προνοήσει έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί της κάθε ειδικότητας να είναι στην ίδια αίθουσα την ώρα της διεξαγωγής του σεμιναρίου, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα ενωθούν μέσω MsTeams ως ομάδα ανά ειδικότητα και όχι ο κάθε εκπαιδευτικός ξεχωριστά.

3. Ο/Η συντονιστής/-τρια ΒΔ θα είναι υπεύθυνος/-η  για το απουσιολόγιο, το οποίο θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της κάθε ειδικότητας, όπως φαίνεται στο συνημμένο κατάλογο, μετά τη λήξη των σεμιναρίων.

4. Το θεματολόγιο των εν λόγω σεμιναρίων είναι:

*Διαμορφωτική Αξιολόγηση  

*Εφαρμογή νέας μορφής αξιολόγησης μαθητών/τριών στα Γυμνάσια

*Γενικότερα θέματα κάθε ειδικότητας

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των Σεμιναρίων κάθε ειδικότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Δρ Κυπριανός Δ. Λούη              Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής Μέσης Γενικής            Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και
Εκπαίδευσης                                 Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


3314