Πολιτική για την ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο


Ενέργειες που απαιτούνται από τις Διευθύνσεις των Γυμνασίων

Διευθυντές/ ντριες Γυμνασίων 

Θέμα: Πολιτική για την Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο ΓυμνάσιοΕνέργειες που απαιτούνται από τις Διευθύνσεις των Γυμνασίων

Με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία των Γυμνασίων για την υποδοχή των μαθητών της Α΄ τάξης, προερχομένων από Δημοτικά σχολεία τον προσεχή Σεπτέμβριο, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Έχει αποσταλεί και βρίσκεται σε όλα τα Γυμνάσια το αναθεωρημένο εγχειρίδιο με τίτλο

«Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο». Ηλεκτρονική έκδοση του Οδηγού Ομαλής Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, καθώς και σχετικά έντυπα, που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή της πολιτικής για την ομαλή μετάβαση, βρίσκονται στον ιστοχώρο, http://www.moec.gov.cy/dde/programs/omali-metavasi/

2. Οι διευθύνσεις των Γυμνασίων καλούνται να συστήσουν «Επιτροπή Ομαλής Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Δημοτικά σχολεία της οποίας θα πρέπει να προεδρεύει ΒΔ, σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιγράφονται στον Οδηγό, με στόχο την εφαρμογή όλων των σχετικών πολιτικών.

3. Καλείστε να αξιοποιήσετε τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμμετάσχει στα επιμορφωτικά σεμινάρια που προσφέρθηκαν την σχολική χρονιά 2021-2022 τόσο σε ότι αφορά την στελέχωση της Επιτροπής Ομαλής Μετάβασης, όσο και ως προς τις θέσεις Υπευθύνου Τμήματος, ιδιαίτερα για τα τμήματα της Α΄ Γυμνασίου.

4. Τονίζεται ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν δραστηριότητες για τον μήνα προσαρμογής των μαθητών της Α΄ τάξης που να αφορούν τόσο τον συναισθηματικό όσο και τον γνωστικό τομέα. Σχετικές πληροφορίες περιγράφονται στον «Οδηγό Ομαλής Μετάβασης». Στον σχετικό ιστοχώρο του προγράμματος θα βρείτε καλές πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

5. Ενόψει της εφαρμογής του θεσμού των τετραμήνων στα Γυμνάσια από την σχολική χρονιά 2022-2023, επισημαίνεται όπως κατά τον μήνα προσαρμογής οι μορφές αξιολόγησης που θα αξιοποιούνται θα στοχεύουν μόνο στην ανατροφοδότηση εκπαιδευτικού και μαθητή με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και όχι στην αριθμητική αποτίμηση-βαθμολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Δηλαδή, θα δίνεται μόνο ποιοτική ανατροφοδότηση κατά την αξιολόγηση των μαθητών στη βάση κριτηρίων και θα αξιοποιούνται δραστηριότητες για τη συζήτηση των κριτηρίων αξιολόγησης. Θα αποσταλεί εγκύκλιος με περαιτέρω οδηγίες για την αξιολόγηση των μαθητών Γυμνασίων.

6. Οι σχετικές δράσεις που θα αναλάβει το κάθε σχολείο να υλοποιήσει θα πρέπει να βασίζονται στον «Οδηγό Ομαλής Μετάβασης», να περιγράφονται και παρακολουθούνται μέσα από το Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας.

7. Οι σχολικές Διευθύνσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν για την εξέλιξη των σχετικών Δραστηριοτήτων  τον Υπεύθυνο Επιθεωρητή του σχολείου και το γραφείο του Επαρχιακού Επιθεωρητή. Επιπλέον, οι σχολικές Διευθύνσεις υποχρεούνται να συμπληρώνουν τις κλείδες παρακολούθησης των σχετικών δραστηριοτήτων και τις υποβάλλουν στον Οικείο Επιθεωρητή και στο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας στο τέλος της περιόδου προσαρμογής, και όχι αργότερα από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς και στο τέλος  κάθε τετραμήνου, (βλ. συνημμένα Κλείδες Παρατήρησης Α, Β & Γ). Τα δε Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας θα ενημερώνουν συνοπτικά το γραφείο του Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ως προς τον βαθμό υλοποίησης της εκάστοτε φάσης της σχετικής πολιτικής, όπως αυτή προκύπτει μέσα από τον «Οδηγό Ομαλής Μετάβασης» και καταγράφεται μέσα από τις κλείδες παρατήρησης.

Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
Παράρτημα 3

Δρ Κυπριανός Λούης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1839