9ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο ΣEA με θέμα «Δεξιότητες Διαχείρισης της Διαφορετικότητας. Θεωρία και Πράξη»

11 Μαι 2023 - 14:10


Αποτελέσματα Διαγωνισμού με τον τίτλο «Επαναξιολογώντας τον Τουρισμό - Rethinking Tourism»

10 Μαι 2023 - 12:36


Ημερίδα Επιχειρηματικής δημιουργίας: 2o Cyprus Start-Up Bootcamp for Young Entrepreneurs “Connection”

08 Μαι 2023 - 16:30


Επιχορήγηση αγοράς Ταμπλέτας για μαθητές/τριες Γ΄ Δημοτικού και Φορ. Ηλεκτρ Υπολογιστή για Β΄ Γυμνασίου

05 Μαι 2023 - 10:53


Καλλιτεχνική εκδήλωση για τη λήξη των Βιωματικών Ποιητικών Εργαστηρίων 2022-23

04 Μαι 2023 - 12:58


Αποτελέσματα Διαγωνισμού με τον τίτλο: Από τον Εθνικό Ύμνο στον ‘Ύμνο εις την Ελευθερίαν

03 Μαι 2023 - 13:38


Αποτελέσματα 12ου Παγκύπριου Διαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών

03 Μαι 2023 - 11:57


Αποτελέσματα του Διαγωνισμού στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας: «Νοιάζομαι, Δρω, άρα Ζω»

03 Μαι 2023 - 11:31


Αποτελέσματα 19ου Ετήσιου Διαγωνισμού συγγραφής δοκιµίου και διασκευής - δραµατοποίησης στίχων του Κ. Μόντη

03 Μαι 2023 - 11:18


Εκπαιδευτική επίσκεψη Διευθυντών/ντριών Μέσης Πάφου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γαλλίας

02 Μαι 2023 - 15:45


Newsletter