Διεξαγωγή Βιωματικών Ποιητικών Εργαστηρίων για μαθητές/τριες της Μέσης Εκπαίδευσης 2022-23


«Μια χαραμάδα στο κλειστό παράθυρο, να γίνει δύναμη ζωής»

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανακοινώνει τη λειτουργία των Βιωματικών Ποιητικών Εργαστηρίων για δεύτερη συνεχή χρονιά, κατόπιν και του θεσμοθετημένου πλαισίου που πλέον έχει λάβει. Αποτελεί μια καινοτόμο μαθησιακή μέθοδο δημιουργικής γραφής, η οποία λειτουργεί διαθεματικά και είναι συνυφασμένη με τη φιλοσοφία και την υλοποίηση των ευρύτερων στόχων της Εκπαίδευσης.

Τα Βιωματικά Ποιητικά Εργαστήρια δρουν ως μορφωτικό αγαθό διά μέσου του οποίου κάθε πεδίο νοημοσύνης δραστηριοποιεί τα παιδιά και τα απελευθερώνει. Η διεξαγωγή τους, ευνοεί το μοίρασμα ιδεών, σκέψεων και συναισθημάτων και αποδεικνύει την αναγκαιότητα για ψυχοπνευματική καλλιέργεια, ισορροπία και ολοκλήρωση, με δεδομένο ότι η ποίηση  συνιστά έναν ιδιαίτερο τρόπο αντίληψης του συγκεκριμένου και του αφηρημένου, θεατού και αθέατου, ορίζει το συναίσθημα, λυτρώνει, παρηγορεί, εξυψώνει, ευχαριστεί, ομορφαίνει, ενώ παράλληλα παιδαγωγεί. Η ενασχόληση των παιδιών με την ποίηση και γενικότερα με την τέχνη, τους δίνει την ευκαιρία να παρατηρήσουν γύρω τους, να δεχθούν ερεθίσματα, να δημιουργήσουν μια υγιή σχέση με ό,τι τους περιβάλλει, να εξωτερικεύσουν όλα όσα ενυπάρχουν μέσα τους, να καλλιεργήσουν την κριτική και αφαιρετική σκέψη, το αισθητικό κριτήριο, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους και εντέλει να ανακαλύψουν τον εαυτό τους.

Κατά τους Carole Cooper και Julie Boyd, τα Βιωματικά Ποιητικά Εργαστήρια προσφέρουν στα παιδιά τη δυνατότητα να διεξέλθουν όλων αυτών των σταδίων και κυρίως μέσω της συνεργασίας και της ομαδικότητας να αποδεχτούν το διαφορετικό, να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον, να αναπτύξουν όμορφες, υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και να οδηγηθούν στη δημιουργικότητα.

Η διεξαγωγή των Βιωματικών Ποιητικών Εργαστηρίωνβρίσκεται υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της κας Χρυσούλας Αλεξάνδρου, Επιθεωρήτριας Φιλολογικών Μαθημάτων και ποιήτριας. Στα εργαστήρια αναμένεται να συμμετάσχουν κυρίως  μαθητές/μαθήτριες της Β΄ τάξης Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών. Για την υλοποίηση του ποιητικού εργαστηρίου ενδείκνυται η εμπλοκή και η συνεργασία εκπαιδευτικών κι άλλων ειδικοτήτων, όπως Εικαστικών ή Μουσικών.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα Ποιητικά Εργαστήρια λειτουργούν ως μια διαδραστικά εξελισσόμενη και αμφίδρομη διαδικασία παραγωγής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργικότητας, η οποία εμπίπτει στις στρατηγικές επιδιώξεις του ΥΠΑΝ για την τριετία 2021-2023, προγραμματίζεται η διεξαγωγή  ποιητικών εργαστηρίων σε ολοένα και περισσότερα σχολεία ανά το παγκύπριο.  Σε ένα πνεύμα διάχυσης ανησυχιών, διαμοιρασμού απόψεων και στάσεων της νεολαίας της Κύπρου,  εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος, αναμένεται ότι η παγιωμένη άποψη περί εξετασιοκεντρικού και μονοδιάστατου ρόλου του σχολείου, θα φανερώσει την ανθρωπιστική και πολυδιάστατη πλευρά του,  δηλώνοντας την πρόθεση για συμπόρευση με το ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, όπως εξάλλου αυτό καταγράφεται στην ατζέντα για την εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και τον τρόπο υλοποίησης των ποιητικών εργαστηρίων μπορείτε να απευθύνεστε στην Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, Φιλολογικών Μαθημάτων κα Χρυσούλα Αλεξάνδρου (τηλ. 22809576 / 25820879, email: [email protected]) ή στην εκπαιδευτικό, Φιλόλογο κα Καλλιόπη Χατζηφλουρέντζου (τηλ. 96710909, email: [email protected]).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1327