Επικαιροποίηση Ηλεκτρον. Συστήματος Στελέχωσης και Προγραμματισμού και της Πύλης Ηλεκτρον. Διαχείρισης Μαθητών/τριών


Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης   

Θέμα: Επικαιροποίηση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Στελέχωσης και Προγραμματισμού και της Πύλης Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μαθητών/τριών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλείστε όπως προχωρήσετε με την επικαιροποίηση: (α) του Ηλεκτρονικού Συστήματος Στελέχωσης και Προγραμματισμού και (β) της Πύλης Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μαθητών/Μαθητριών (επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών/μαθητριών), για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2022-2023.

2.    Ηλεκτρονικό Σύστημα Στελέχωσης και Προγραμματισμού 

2.1.   Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Στελέχωσης και Προγραμματισμού θα τεθεί σε λειτουργία από τις 05/10/2022 μέχρικαιτις 19/10/2022 και θα είναι προσβάσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://systep.schools.ac.cy/

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης που σας έχουν αποσταλεί από το Γραφείο Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού.

2.2. Επισημαίνεται ότι, πριν από την επικαιροποίηση του συστήματος, τα Λύκεια θα ήταν χρήσιμο να μελετήσουν τον συνοπτικό οδηγό χρήσης «Διαδικασία καταχώρισης αναγκών Λυκείων», και αντίστοιχα, τα Γυμνάσια θα πρέπει να μελετήσουν τον συνοπτικό οδηγό χρήσης «Διαδικασία καταχώρισης αναγκών Γυμνασίων», που έχουν ήδη αποσταλεί στις σχολικές μονάδες μέσω προηγούμενης εγκυκλίου (βλ. εγκύκλιο ypp12422, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2021).

2.3. Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες για τεχνικά ζητήματα που αφορούν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Στελέχωσης και Προγραμματισμού, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Χαρίκλεια Σκουτέλη (Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας), κάθεΤετάρτη, στο τηλέφωνο 22306002. Σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία στελέχωσης, κάθε σχολική μονάδα μπορεί να επικοινωνεί με το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Μέσης Εκπαίδευσης για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες. 

3.    Πύλη Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μαθητών/Μαθητριών (επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών/μαθητριών)

3.1.  Η Πύλη Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μαθητών/Μαθητριών είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://engrafes.moec.gov.cy/manage/home

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης που σας έχουν αποσταλεί από το Γραφείο Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού.

3.2. Ο συνοπτικός οδηγός χρήσης και το αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας εγγραφών για τα σχολεία, έχουν αποσταλεί στις σχολικές μονάδες μέσω προηγούμενης εγκυκλίου (βλ. εγκύκλιο ypp14121, ημερομηνίας 08 Ιουνίου 2022).

3.3.  Στον πιο κάτω πίνακα, αναφέρονται οι ενδεδειγμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τη σχολική μονάδα, ανά περίπτωση: 

Α.Α.

Περίπτωση

  Ενέργειες Σχολικής Μονάδας

1.

Μαθητής/Μαθήτρια που έκανε διά ζώσης εγγραφή στο σχολείο για τη σχολική χρονιά 2022-2023 και είναι καταχωρισμένος/η στην Πύλη Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μαθητών/ριών του σχολείου.

Επικαιροποίηση από σχολική μονάδα της κατάστασης εγγραφής του/της μαθητή/μαθήτριας στην Πύλη Ηλεκτρονικής Διαχείρισης, επιλέγοντας από την καρτέλα μαθητή/ριας «Η επιβεβαίωση εγγραφής ολοκληρώθηκε»

2.

Μαθητής/Μαθήτρια που έκανε διά ζώσης εγγραφή στο σχολείο για τη σχολική χρονιά 2022-2023 και δεν είναι καταχωρισμένος/η στην Πύλη Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μαθητών/ριών του σχολείου.  

(α) Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/ μαθήτρια έκανε μετεγγραφή από άλλο σχολείο της Επαρχίας, τότε να γίνει επικοινωνία με το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Μέσης Εκπαίδευσης, ώστε να γίνει η μεταφορά.

(β) Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/μαθήτρια έκανε μετεγγραφή από σχολείο άλλης Επαρχίας ή από ΤΕΣΕΚ, τότε να γίνει επικοινωνία με το Γραφείο Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (22800941), ώστε να γίνει η μεταφορά.

3.

Μαθητής/Μαθήτρια που έκανε διά ζώσης εγγραφή στο σχολείο για τη σχολική χρονιά 2022-2023, και δεν ήταν εγγεγραμμένος/η την προηγούμενη σχολική χρονιά 2021-2022 σε καμία σχολική

Η σχολική μονάδα επιλέγει «Δημιουργία νέου/ας μαθητή/μαθήτριας» στην Πύλη Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και καταχωρεί τον/την καινούριο/α μαθητή/μαθήτρια. 

 

μονάδα της Κύπρου. 

 

4.

Μαθητής/Μαθήτρια που αποχώρησε από το σχολείο κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023 και ΔΕΝ έκανε εγγραφή σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο σχολείο της Κύπρου, αλλά είναι καταχωρισμένος/η στην Πύλη Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μαθητών/ριών του σχολείου.

Επικαιροποίηση από σχολική μονάδα της κατάστασης εγγραφής του/της μαθητή/μαθήτριας στην Πύλη Ηλεκτρονικής Διαχείρισης, επιλέγοντας από την καρτέλα μαθητή/μαθήτριας «Αποχώρηση Μαθητή/Μαθήτριας» και καταχωρώντας τον λόγο αποχώρησης.

5.

Μαθητής/Μαθήτρια που ΔΕΝ έκανε διά ζώσης εγγραφή στο σχολείο για τη σχολική χρονιά 20222023 επειδή έχει εγγραφεί σε ΤΕΣΕΚ, αλλά είναι καταχωρισμένος/η στην Πύλη Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μαθητών/ριών του σχολείου.

Επικοινωνία με Γραφείο Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (22800941), ώστε να γίνει η μεταφορά του/της μαθητή/μαθήτριας στην αντίστοιχη ΤΕΣΕΚ.

3.4.     Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες που αφορούν στην Πύλη Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μαθητών/Μαθητριών, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 22800941. Παρακαλείσθε όπως επικαιροποιήσετε την Πύλη Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μαθητών/Μαθητριών τοαργότερομέχριτηνΠαρασκευή 14/10/2022.

4.    Νοείται ότι η διαδικασία επικαιροποίησης τόσο του Ηλεκτρονικού Συστήματος

Στελέχωσης και Προγραμματισμού όσο και της Πύλης Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μαθητών/Μαθητριών, χρειάζεται να γίνει με τη δέουσα προσοχή και ακρίβεια, υπό την ευθύνη και καθοδήγηση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας της σχολικής μονάδας, ώστε να παρουσιάζονται τα εγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα που ισχύουν στη σχολική μονάδα με τη λήξη των εγγραφών και των μετεγγραφών.                                                                         

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης 

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Κοιν.: - Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Εκπαίδευσης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2027