Άδειες απουσίας μακράς διάρκειας εκπαιδευτικών για εκπαιδευτικούς ή προσωπικούς λόγους


Διευθυντές / Διευθύντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Άδειες απουσίας μακράς διάρκειας εκπαιδευτικών για εκπαιδευτικούς ή προσωπικούς λόγους

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για τα πιο κάτω:

1.1  όσοι/ες αποφασίζουν να υποβάλουν αίτηση για άδεια απουσίας μακράς διάρκειας οφείλουν να μελετήσουν το θέμα ιδιαίτερα σοβαρά και να βεβαιωθούν ότι η απόφασή τους είναι οριστική και αμετάκλητη, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα τόσο στα σχολεία και στη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (ΔΜΓΕ) όσο ενδεχομένως στους/στις ιδίους/ιδίες.

1.2   οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση για άδεια απουσίας μακράς διάρκειας συνεχίζουν να παραμένουν στη θέση τους μέχρι να πάρουν την επιστολή για την έγκριση της άδειας απουσίας μακράς διάρκειας, από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).

2.   Γι’ αυτό, όσοι/ες εκπαιδευτικοί προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για άδεια απουσίας μακράς διάρκειας για τη σχολική χρονιά 2023-2024, καλούνται να το πράξουν μέχρι το τέλος Μαρτίου 2023.

3.    Διευκρινίζεται ότι το θέμα των αδειών μακράς διάρκειας συνδέεται άμεσα με τον ορθό προγραμματισμό των εργασιών της ΔΜΓΕ, την έγκαιρη πλήρωση των θέσεων που θα κενωθούν, την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και την αποφυγή ταλαιπωρίας των εκπαιδευτικών. 

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Κοιν.:     Π.Λ.Ε

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1438