Κατάλογοι προτεινομένων για πλήρωση 13 θέσεων στη Μέση Γενική, στη Φυσική Αγωγή


Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση

δέκα (10) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στη Φυσική Αγωγή.

τριών (3) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στη Φυσική Αγωγή.

Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτρ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


839