Συμμετοχή της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ INTERCOMP


To Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Τομέας Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης-ΔΜΓΕ) συμμετέχει στην οργάνωση και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ INTERCOMP.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως θεματικό άξονα τη δημιουργία εκπαιδευτικού εργαλείου που είναι άμεσα συνυφασμένο με τη διαπολιτισμικότητα και τη στήριξη προς τους εκπαιδευτικούς, ώστε να αντιμετωπίζουν με επάρκεια ρατσιστικές συμπεριφορές, αλλά και με ορθές μεθόδους για την ένταξη αλλόγλωσσων μαθητών στο σχολικό περιβάλλον της Κύπρου.

Ο Τομέας έχει διοργανώσει την πρώτη φάση εφαρμογής του Προγράμματος με τη συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων Εταίρων τον Ιούνιο του 2022 στη Λάρνακα. Έχει ήδη πραγματοποιήσει έρευνα με την αποστολή ερωτηματολογίων σε εκπαιδευτικούς και με την συλλογή συνεντεύξεων από Επιθεωρητές/Επιθεωρήτριες της ΔΜΓΕ.

Κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 στο Μπολτζάνο της Ιταλίας, ο Τομέας είχε την ευκαιρία να λάβει μέρος στη δεύτερη σειρά συνεδριών των Εταίρων, όπου ανακοινώθηκαν τα πορίσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


543