Προσωρινή αναστολή λειτουργίας νέας ιδιωτικής σχολής


Αναφορικά με το θέμα νέας ιδιωτικής σχολής και πρακτικές που αυτή εφάρμοσε σχετικά με διαδικασίες αξιολόγησης και διαφημίσεις, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας και συζητήθηκε σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) κοινοποιεί ότι έχει διεξαχθεί σχετική διερεύνηση.

Στη βάση έκθεσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ΥΠΑΝ προκύπτει ότι επιβάλλεται να διευκρινισθούν ζητήματα που αφορούν τους κανονισμούς λειτουργίας της εν λόγω σχολής. Για τον σκοπό αυτό προκύπτει η ανάγκη προσωρινής αναστολής λειτουργίας της, έως ότου ρυθμιστούν τα ζητήματα που αφορούν τους Κανονισμούς και διεκπεραιωθούν οδηγίες σχετικά με το διδακτικό προσωπικό.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2243