Έναρξη δραστηριοτήτων Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Χρυσοπράσινο Φύλλο»


Διευθυντές/ντριες
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Θέμα: Έναρξη δραστηριοτήτων Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Χρυσοπράσινο Φύλλο»

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες, των οποίων τα σχολεία συμμετέχουν στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Χρυσοπράσινο Φύλλο», όπως κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στους/στις καθηγητές/τριες του σχολείου τους οι οποίοι/ες συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε την επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής (Παράρτημα 1) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο xmaratheftis@gmail.com υπόψη του εθνικού Συντονιστή Δρα Χρίστου Μαραθεύτη μέχρι τις 02 Οκτωβρίου 2023.

Η Επιθεώρηση Βιολογίας / Φυσιογνωστικών θα διοργανώσει διαδικτυακή συνάντηση για τον προγραμματισμό του Προγράμματος σε ημερομηνία η οποία θα κοινοποιηθεί αργότερα στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.

Σχολεία τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη διετία 2021-23:

 

Επαρχία

Σχολείο

1

Λευκωσία

Γυμνάσιο Λατσιών

2

Λευκωσία

Γυμνάσιο Έγκωμης

3

Λευκωσία

Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμιας

4

Λευκωσία

Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσία – Μαλούντα

5

Λευκωσία

Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου

6

Λεμεσός

Λανίτειο Λύκειο

7

Λεμεσός

Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου

8

Λεμεσός

Γυμνάσιο Νεάπολης

9

Λεμεσός

Λανίτειο Γυμνάσιο

10

Λάρνακα

Γυμνάσιο Κιτίου

11

Αμμόχωστος

Γυμνάσιο Κοκκινοχωριών Πάνου Ιωάννου

12

Πάφος

Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’

13

Πάφος

Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου

14

Πάφος

Γυμνάσιο - Λύκειο Πολεμίου

Στόχοι του Προγράμματος είναι:

α) Η δημιουργία γνωσιολογικών και αξιακών προϋποθέσεων στα παιδιά ώστε να έχουν θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές σε ζητήματα προστασίας της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιωσιμότητας της ανάπτυξης.

β) Η ανάπτυξη παιδαγωγικού προβληματισμού μεταξύ των εκπαιδευτικών οι οποίοι/ες συμμετέχουν και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις παιδαγωγικές πρακτικές.

γ) Η ενδυνάμωση των ιστορικών, εθνικών και πολιτιστικών δεσμών οι οποίοι συνδέουν την Κύπρο με την Ελλάδα και η προώθηση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας.

Κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024, προγραμματίζονται να γίνουν:

  • Συναντήσεις του Συντονιστή με τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες συμμετέχουν στο πρόγραμμα με σκοπό τη γνωριμία, την προπαρασκευαστική εργασία για την επιλογή και σχεδιασμό των μελετών οι οποίες θα διεξαχθούν και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα μεθοδολογίας.
  • Ανταλλαγές επισκέψεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο κατά τις οποίες αντιπροσωπείες εκπαιδευτικών από το κάθε συνεργαζόμενο σχολείο θα συντονιστούν για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος. (Εκπαιδευτική επίσκεψη Κυπρίων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα: Φθινόπωρο 2023 - Εκπαιδευτική επίσκεψη Ελλαδιτών εκπαιδευτικών στην Κύπρο: Άνοιξη 2024).

Παρακαλούνται οι Συντονιστές/στριες Β.Δ. των σχολείων υπεύθυνοι/ες για το εν λόγω πρόγραμμα όπως παρακολουθούν τις δραστηριότητες του προγράμματος σε επίπεδο σχολείου για την ορθή υλοποίησή τους.

Αξιολόγηση του προγράμματος: Έχουν καθοριστεί και εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, κριτήρια αξιολόγησης του έργου το οποίο παράγεται από κάθε σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, με βάση τα οποία θα εξαρτάται η διάρκεια παραμονής του σχολείου στο πρόγραμμα. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα πιο κάτω:

  • Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης
  • Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων
  • Συνεργασία με τον Συντονιστή
  • Συνεργασία με το συνεργαζόμενο Ελλαδικό σχολείο
  • Βαθμός και Ποιότητα υλοποίησης των στόχων

Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό που δημιουργείται στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (υπόψη Συντονιστή του Προγράμματος) για ενημέρωση και αρχειοθέτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Συντονιστή του Προγράμματος Δρα Χρίστο Μαραθεύτη, τηλ. 99255200, email: xmaratheftis@gmail.com

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


606