Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 2 θέσεων Β. Διευθυντή Α' Μέσης Γενικής για ΣΕΑ

20 Ιαν 2021 - 18:09


Κατάλογοι προτεινομένων για πλήρωση 24 θέσεων στη Μέση Γενική

19 Ιαν 2021 - 14:31


Κατάλογοι προτεινομένων για πλήρωση 32 θέσεων Μέσης Γενικής

18 Ιαν 2021 - 14:15


Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 20 θέσεων Μέσης Γενικής

14 Ιαν 2021 - 11:00


Κατάλογοι προτεινομένων για πλήρωση 18 θέσεων Μέσης Γενικής

13 Ιαν 2021 - 16:35


Κατάλογοι προτεινομένων για πλήρωση 18 θέσεων Β. Διευθυντή Α' Μέσης Γενικής

11 Ιαν 2021 - 16:21


Το ΥΠΠΑΝ αποφάσισε να μη διεξαχθούν οι γραπτές εξετάσεις στα Λύκεια και Τεχνικές τον Ιανουάριο

09 Ιαν 2021 - 14:32


Κατάλογοι προτεινομένων για 7 θέσεις Διευθυντή και 4 για Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής

05 Ιαν 2021 - 17:02


Διαδικτυακές Διαλέξεις για ενημέρωση μαθητών/τριων σε θέματα Οικονομικών Μαθημάτων

29 Δεκ 2020 - 17:55


Διαδικασία εγγραφής και μετεγγραφής μαθητών/τριών δημόσιων σχολείων Μέσης για 2021-2022

21 Δεκ 2020 - 12:34

Newsletter