Καθηγητικός Σύλλογος ΤΕΣΕΚ Πάφου: Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον Διευθυντή


 Με ανακοίνωσή του, το ΣυμβούλιοΔιεύθυνσης του καθηγητικού συλλόγου της ΤΕΣΕΚ Πάφου αναφέρει:

«Μετά από σφυγμομέτρηση των απόψεων του καθηγητικού συλλόγου της ΤΕΣΕΚ Πάφου, επιθυμούμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας απέναντι στην κίνηση του διευθυντή της ΤΕΣΕΚ Πάφου να καλέσει σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση τον καθηγητικό σύλλογο.

Θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτή είχε ως κύριο στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση των μαθητών, αναφορικά με το πρωτόκολλο υγειονομικής προστασίας, το οποίο έχει αναρτηθεί μη έγκαιρα κατά την άποψή μας από το ΥΠΠΑΝ.

 Νοείται επομένως ότι σε τέτοιες περιόδους κρίσης, όπως αυτή που έχουμε βιώσει και εξακολουθούμε να βιώνουμε κατά την περίοδο της επιδημίας του κορωνοϊού είναι επιτακτική η ανάγκη έγκαιρου και αποτελεσματικού συντονισμού.

Τέλος, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η συμμετοχή στη συνεδρίαση ήταν προαιρετική. Συνεπώς, τα μέλη του καθηγητικού συλλόγου της ΤΕΣΕΚ Πάφου ήταν ελεύθερα να αποφασίσουν αυτοβούλως εάν θα συμμετείχαν ή όχι στην εν λόγω συνεδρίαση (η συμμετοχή τελικά ανήλθε στο 90%)».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1895