Ψηλά επίπεδα εκπαίδευσης με σύγχρονες αλχημείες


ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΓΕΙΩΤΗ*

Στις 01 Αυγούστου 2020 Εγκρίθηκαν από τη Βουλή οι νέοι κανονισμοί για την εφαρμογή των τετραμήνων (paideia-news.com) όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:

*Βελτιώνονται οι διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών, με βάση τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων και των οργανωμένων γονέων.

*Περαιτέρω προβλέπουν ότι για τα εξεταζόμενα μαθήματα ο βαθμός κάθε τετραμήνου θα καθορίζεται σε αναλογία 60% από την αξιολόγηση για την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα, που αποτελεί τη συντρέχουσα αξιολόγηση, και σε αναλογία 40% από την ενιαία γραπτή αξιολόγηση στο τέλος του τετραμήνου.

*Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ο βαθμός κάθε τετραμήνου θα καθορίζεται με βάση την ίδια πιο πάνω αναλογία ποσοστών, αλλά το 40% θα αφορά γραπτή προειδοποιημένη άσκηση διάρκειας 45 λεπτών κατά τη διάρκεια του τετραμήνου.

*Η αξιολόγηση για την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα γίνεται στη βάση διαδικασίας συνεχούς ελέγχου που περιλαμβάνει διάφορες εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης.

Ταυτόχρονα, κανένας δεν μπορεί να διαφωνεί ή να αμφισβητεί το συμπέρασμα του Υπουργού Παιδείας ότι «... μια σημαντική μερίδα μαθητών (33% ) που με βαθμολογίες της τάξης του 0, 1, 2, ή 3 στα 20 δείχνουν να μην συμμετάσχουν καθόλου στη μαθησιακή διαδικασία».

Γιατί δεν συμμετάσχουν είναι θέμα για μια άλλη συζήτηση.
Το θέμα τη συζήτησης αυτής θα είναι η αξιολόγηση του μαθητή, με γνώμονα τους νέους κανονισμούς κατά την εφαρμογή των τετραμήνων, στα εξεταζόμενα (κύρια) μαθήματα.

Η μερίδα αυτή που για πολλούς και διάφορους λόγους αδυνατεί να γράψει στις ενιαίες εξετάσεις (στα εξεταζόμενα μαθήματα), «...με βαθμολογίες της τάξης του 0, 1, 2, ή 3 στα 20...», για να εξασφαλίσει ικανοποιητική βαθμολογία τετραμήνου (10/20) θα πρέπει ο βαθμός αξιολόγησης εκπαιδευτικού να διαμορφώνεται όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:-Με βαθμό γραπτής εξέτασης 1/20, χρειάζεται η αξιολόγηση εκπαιδευτικού να ανέρχεται στα 16/20 για να προκύψει ικανοποιητικός βαθμός τετραμήνου, 10/20.
Με 5/20 στη γραπτή εξέταση χρειάζεται 13/20. στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

40% Βαθμού Τετραμήνου

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

60% Βαθμού Τετραμήνου

ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

1/20

0,4/20

16/20

9,6/20

10/20

2/20

0,8/20

15/20

9,0/20

9,8/20

3/20

1,2/20

14/20

8,4/20

9,6/20

4/20

1,6/20

14/20

8,4/20

10/20

5/20

2,0/20

13/20

7,8/20

9,8/20

Αυτή η μεγάλη μερίδα που «δείχνει να μην συμμετάσχει καθόλου στη μαθησιακή διαδικασία», εκ των ων ουκ άνευδεν μπορεί να εξασφαλίσει την ικανοποιητική, για σκοπούς προαγωγής, συντρέχουσα αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που δημιουργούνται:

  • Θα εφαρμοστεί το μέτρο της στασιμότητας για αυτή την όχι μικρή μερίδα των μαθητών;
  • Θα περιμένουμε κάποια διευκρινιστική εγκύκλιο;
  • Θα κληθεί ο εκπαιδευτικός να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα με ανορθόδοξες μεθόδους (αλχημείες*);

*Αλχημεία
1. Ήταν αποκρυφιστική επιστημονική τεχνουργία και πρακτική που εφαρμόστηκε κυρίως κατά τους αρχαίους χρόνους και τον Μεσαίωνα. Οι Αλχημιστές επεδίωκαν την ανακάλυψη της φιλοσοφικής λίθου, μιας μυθικής ουσίας, μέσω της οποίας θεωρούσαν ότι θα πετύχαιναν τους δύο βασικούς τους σκοπούς: την μετατροπή των μη πολύτιμων μετάλλων σε χρυσό και την παρασκευή του ελιξήριου της ζωής που θα εξασφάλιζε την αθανασία.
2. (μεταφορικά) Η προσπάθεια να λυθεί ένα πρόβλημα με ανορθόδοξες μεθόδους

*Εκπαιδευτικός, Τεχνική Εκπαίδευση, 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter921