Η Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού οδεύει στο … LOOP


Living Opportunities for Our Planet…

Ξεφεύγοντας από τα όρια της Σχολής μας, της πόλης μας, της χώρας μας…

Αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτόν τον πλανήτη…

Σχεδιάζοντας βήματα επιβίωσης…

Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαφορετικό από τα προηγούμενα…

Η Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού τα τελευταία δέκα χρόνια συμμετέχει ανελλιπώς σε ευρωπαϊκά προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας εκπαιδευτικών και μαθητών με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτισή τους σε τομείς συναφείς με την ειδικότητά τους. Ως αποτέλεσμα, το 25% των μαθητών/τριών μας ταξιδεύουν κάθε χρόνο σε μια ευρωπαϊκή χώρα αποκτώντας μοναδικές εμπειρίες ζωής.

Επιθυμώντας να επεκτείνει τις ευρωπαϊκές δράσεις της και προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, η Α΄ Τεχνική Λεμεσού αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο προνοεί συνεργασίες με άλλους οργανισμούς-εταίρους από τον ευρωπαϊκό χώρο με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την υιοθέτηση καινοτόμων δράσεων σε διάφορα θέματα.

Από το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί σειρά μέτρων για μετάβαση στην «Κυκλική Οικονομία», ως ένα νέο οικονομικό μοντέλο το οποίο αξιοποιεί αποδοτικότερα τους φυσικούς πόρους προς όφελος του περιβάλλοντος συμβάλλοντας έτσι στην «Αειφόρο Ανάπτυξη». Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με την ονομασία «Living Opportunities for Our Planet» (LOOP) στοχεύει στον εφοδιασμό των μαθητών με γνώσεις και ικανότητες σχετικές με τους πιο πάνω όρους. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι, εκτός από την κατανόηση των περιβαλλοντικών κινδύνων που απειλούν τον πλανήτη Γη, οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του περιβαλλοντικού προβλήματος και να υιοθετήσουν υπεύθυνη στάση και συμπεριφορά προς το περιβάλλον. Έτσι, η οικολογική συνείδηση καλλιεργείται και αναπτύσσεται από τις μελλοντικές γενιές στοχεύοντας στην προστασία του πλανήτη.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, διάρκειας τριών ετών (2019-2022), λαμβάνουν μέρος περίπου 150 μαθητές/τριες από τέσσερα σχολεία, δύο σχολεία από την Κύπρο (Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού και Σχολή Ομόδους), ένα από την Ιταλία (Liceo Scientifico e Linguistico "E.Vittorini" Gela) και ένα από την Κροατία (V. Gimnazija Zagreb). Την εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών έχουν αναλάβει ο οργανισμός Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) και το University οf Zagreb. Την τεχνολογική οργάνωση και μεθοδολογία του προγράμματος ανέλαβε ο οργανισμός Civicamente SRL. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο συναντήσεις των εταίρων, η πρώτη στο Όμοδος (Ιανουάριος 2020) και η δεύτερη, λόγω των περιορισμών της πανδημίας έγινε διαδικτυακά (Νοέμβριος 2020). Σύντομα αναμένεται και η εμπλοκή των μαθητών στις δράσεις του προγράμματος οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός σχολικού χώρου ή διαδικτυακά στην πλατφόρμα www.loop-erasmus.eu. Ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας από τον ιό COVID-19, θα διεξαχθούν και δια ζώσης συναντήσεις μαθητών και από τις τρεις συμμετέχουσες χώρες.   

Εν κατακλείδι, αναμένεται ότι εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι θα αποκομίσουν τέτοιες εμπειρίες από το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι οποίες θα ενισχύσουν τη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται για την προστασία του πλανήτη και την επιβίωση του ανθρώπου. Άλλωστε δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή, όλοι οφείλουμε να δράσουμε προς ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Η Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει στον τομέα αυτό και να αποτελέσει πρότυπο σχολείου που συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Χρυστάλλα Ιωακείμ, Φιλόλογος

Χρυστάλω Δομάζου, Φιλόλογος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

ygeia news rss

324