ΤΕΣΕΚ Μακάριος ΙΙΙ Λευκωσίας; Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ Ερευνητικό Έργο CONNECT


Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ - CONNECT σε συνεργασία με το SEIT Lab, του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου και διαχειριστή του έργου τον Δρα Θωμά Φωτιάδη, συμμετείχαμε στο σεμινάριο που έλαβε χώρα στο Γαλλικό Πολιτιστικό Κέντρο της Αθήνας από 12 με 14 Δεκεμβρίου 2022.  Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να προάγει την ψηφιακή εκπαίδευση μέσω συγκεκριμένων σεναρίων πάνω στα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τα μαθηματικά, τη φυσική και τις ξένες γλώσσες. 

Τα συγκεκριμένα σενάρια υιοθετούν τις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.  Βασικός άξονας του σχεδιασμού τους είναι το μοντέλο της μικτής μάθησης, η μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης και η υποστήριξη της μάθησης μέσω πλατφόρμας ετερόχρονης - εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  Τα σενάρια απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 13-16 χρονών που φοιτούν μέχρι και τη πρώτη τάξη λυκείου η Τεχνικής σχολής και η διάρκεια της εκ του σύνεγγυς διδασκαλίας είναι από 1 ως και 3 διδακτικές περιόδους ενώ η διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μελέτης είναι από 60 ως 120 λεπτά.  Όλα τα παραδείγματα ακολουθούν ένα Πρότυπο Σεναρίων που εκπονήθηκε και ακολουθεί τη διεθνή τάση σχεδιασμού σεναρίων διδασκαλίας μικτής μάθησης.  Δίνεται επίσης η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει νέο σενάριο ή και να κάνει αλλαγές σε υφιστάμενο με βάση τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών.  Το Πρότυπο Σεναρίων προβλέπει 3 φάσεις, πριν το μάθημα (ετερόχρονη εξ αποστάσεως), κατά τη διάρκεια του μαθήματος (ομόχρονη εκ του σύνεγγυς) και μετά το μάθημα (ετερόχρονη εξ αποστάσεως).

Το εκπαιδευτικό σενάριο ξεφεύγει από το αυστηρά δομημένο σχέδιο μαθήματος του παραδοσιακού μαθήματος έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης.  Ο εκπαιδευτικός με αυτονομία και ευελιξία εκπονεί το εκπαιδευτικό σενάριο σκιαγραφώντας τον σχεδιασμό του στα τρία στάδια της μεθόδου και ενσωματώνει διάφορα ψηφιακά εργαλεία (βίντεο, podcast, διαδραστικές παρουσιάσεις, κουίζ, σταυρόλεξα, φόρουμ, ψηφιακές αφηγήσεις κ.ά.).

Εν τέλει, ο εκπαιδευτικός παύει να αποτελεί τη μοναδική πηγή γνώσεων και αναλαμβάνει περισσότερο υποστηρικτικό και διαμεσολαβητικό ρόλο και προσφέρει παιδαγωγική ελευθερία στα παιδιά με αποτέλεσμα το εκπαιδευτικό σενάριο να είναι ανοιχτό στις ποικίλες απρόβλεπτες παρεμβάσεις των μαθητών μαθητριών.

Η συμμετοχή μας στο πιο πάνω σεμινάριο ολοκληρώθηκε ευχάριστα με το συμπέρασμα ότι η εφαρμογή των συγκεκριμένων σεναρίων προϋποθέτει υπευθυνότητα, συνεργασία και ανταπόκριση από το μαθησιακό κοινό όπως και αρκετό χρόνο από τον εκπαιδευτικό για να πλοηγηθεί στα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Μαρία Αβραμίδου Β.Δ. (Αγγλική Φιλολογία)

Αιμιλία Βαρελλά (Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας)

Τεχνική Σχολή Μακάριος ΙΙΙ Λευκωσίας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


668