Πρόσκληση για συνεισφορά περιεχομένου στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα EPALE Κύπρου


Ενισχύστε την κοινότητα εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κύπρο

H EPALE Κύπρου είναι µια πολύγλωσση και διαδικτυακή κοινότητα µάθησης, ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης για την εκπαίδευση ενηλίκων. Η EPALE δημιουργήθηκε µε πρωτοβουλία της EΕ ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων και στην αύξηση της συµµετοχής των ενηλίκων σε προγράµµατα και δράσεις ∆ιά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης.

Πώς µπορώ να συνεισφέρω στην EPALE;

  • -Μοιραστείτε µε τα υπόλοιπα µέλη της πλατφόρµας τις σκέψεις, τις εµπειρίες και
  • τις γνώσεις σας σε θέµατα που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων.
  • -Προωθήστε τα σεµινάρια και συνέδριά σας.
  • -Μοιραστείτε εκπαιδευτικούς πόρους.
  • -∆ιαδώστε τα αποτελέσματα από τη συµµετοχή σας σε κάποιο πρόγραµµα.

Εγγραφείτε τώρα στην πλατφόρµα EPALE www.ec.europa.eu/epale/el/user/register

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε µε την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης EPALE Κύπρου.

Τηλ.: 22800833 | Τηλεµ.: 22428272

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected] | www.ec.europa.eu/epale/el

Facebook: Adult Learning in Cyprus | Twitter: @EPALE_CY
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


691