Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση δυο θέσεων επιθεωρητή Μέσης Τεχνικής


  Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η ΄Εκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση

*μιας (1) θέσης Επιθεωρητή Α' Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την Μηχανολογία/Μηχανική Αυτοκινήτων (ουσιώδης χρόνος 25.11.2019).

*μιας (1) θέσης Επιθεωρητή Α' Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την Ηλεκτρολογία/Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ουσιώδης χρόνος 25.11.2019).

 Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


888