Από τη Δευτέρα αρχίζουν οι εγγραφές στα ΜΙΕΕΚ


Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων, από τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, για φοίτηση στα Προγράμματα Σπουδών της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚ.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών ανά επαρχία:

Επαρχία

Σχολή

Πρόγραμμα

Λευκωσία

Α' Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

Ηλεκτρομηχανολογικές-Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία

Γαλακτοκομία - Τ υροκομία

Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί

Λεμεσός

Γ' Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

Ηλεκτρομηχανολογικές-Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία

Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών - Ναυτιλιακά

Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες

Λάρνακα

Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Τεχνολογία CNC - Ξυλουργική Βιομηχανία

Πάφος

Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.moec.qov.cv του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Οι αιτήσεις εισδοχής θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, ενώ η προσκόμιση του φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα θα γίνεται στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέχρι τις 13:30 της ίδιας ημέρας.

Σημειώνεται ότι οι αιτητές/αιτήτριες πρέπει να προσκομίσουν στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που έχουν επιλέξει στην ηλεκτρονική τους αίτηση, φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα που να τεκμηριώνουν όλα τα στοιχεία που έχουν δηλώσει. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο/η αιτητής/αιτήτρια δεν προσκομίσει τον φάκελο με τα απαιτούμενα έγγραφα πριν τη λήξη της διορίας, η αίτηση θα θεωρείται άκυρη. Στοιχεία που δηλώνονται κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης και
δεν τεκμηριώνονται με τα απαιτούμενα έγγραφα στον φάκελο, ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

Όλες οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης και πληροφορίες για τον θεσμό και τη λειτουργία των ΜΙΕΕΚ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.moec.qov.cv

Σημειώνεται ότι όλα τα Προγράμματα Σπουδών ΜΙΕΕΚ έχουν τύχει έγκρισης από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Γενικές Πληροφορίες

Τα ΜΙΕΕΚ, μετά την πιστοποίησή τους από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, λειτουργούν ως Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Προσφέρουν αναγνωρισμένα Προγράμματα Σπουδών υψηλής ποιότητας, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και είναι σχεδιασμένα ειδικά για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Τα ΜΙΕΕΚ διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και συνεργάζονται με τις εργοδοτικές οργανώσεις και διάφορους επαγγελματικούς συνδέσμους, ώστε οι σπουδαστές και σπουδάστριες να έρχονται σε επαφή με τις σύγχρονες μεθόδους που ακολουθεί η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα, τα ΜΙΕΕΚ εφοδιάζουν την αγορά εργασίας με άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι/οποίες εξασφαλίζουν άμεση εργοδότηση στο επάγγελμα που έχουν επιλέξει.

Τα Προγράμματα Σπουδών είναι διετούς διάρκειας (τέσσερα εξάμηνα) και προσφέρονται στις εγκαταστάσεις των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Η φοίτηση στα ΜΙΕΕΚ είναι δωρεάν και διαρκεί 14 εβδομάδες για κάθε εξάμηνο. Περιλαμβάνει τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα, καθώς και πρακτική εξάσκηση στη βιομηχανία διάρκειας έξι εβδομάδων για κάθε έτος σπουδών. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, διεξάγονται γραπτές και πρακτικές εξετάσεις για διακρίβωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των σπουδαστών/σπουδαστριών και κατοχύρωση των αντίστοιχων προσόντων.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε απογευματινό και βραδινό χρόνο (πέντε μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα-Παρασκευή).

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


2387