ΜΙΕΕΚ: Αγορά Υπηρεσιών από εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μαγειριικές Τέχνες


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) διενεργεί Διαγωνισμό Αγοράς Υπηρεσιών από εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) μέσω της δημιουργίας σχετικού μητρώου εκπαιδευτών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00.

Οι οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της Αίτησης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και άλλα στοιχεία που αφορούν στον διαγωνισμό, περιλαμβάνονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp11118

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται στο ειδικό κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής, που βρίσκεται στο Ισόγειο του ΚΤΙΡΙΟΥ Β των Κεντρικών Γραφείων του Υ.Π.Π.Α.Ν. στη διεύθυνση, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία.

Έγγραφα Διαγωνισμού
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2886