Πρόγραμμα επιμόρφωσης Β. Διευθυντών/τριών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 2020-21


Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Πρόγραμμα επιμόρφωσης Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη σχολική χρονιά 2020-2021

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα επισυνάπτεται κατάλογος Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών (Β.Δ.) που θα συμμετάσχουν στο πιο πάνω πρόγραμμα κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021. Έχουν δημιουργηθεί πέντε (5) ομάδες Β.Δ., τρεις στη Λευκωσία και δύο στη Λεμεσό. Στον επισυναπτόμενο κατάλογο φαίνονται τα ονόματα, το κέντρο εκπαίδευσης και η ημέρα παρακολούθησης του Προγράμματος. Γ ια τον σκοπό αυτό θα μειωθούν οι διδακτικές περίοδοι των επηρεαζόμενων Β.Δ. κατά δύο (2).

Το Πρόγραμμα θα προσφερθεί με μικτή μεθοδολογία (blended learning) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα περιλαμβάνει ολοήμερες δια ζώσης συναντήσεις, δίωρες συναντήσεις εξ αποστάσεως, ανάρτηση υλικού για ενημέρωση και ασύγχρονη επικοινωνία. Για την υλοποίηση του Προγράμματος με μικτή μεθοδολογία οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες ΒΔ δεν θα έχουν διδακτικά καθήκοντα κατά τη μέρα παρακολούθησης. Με βάση την οργάνωση των συναντήσεων κάποιες από τις συναντήσεις θα γίνουν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και για τις υπόλοιπες οι ΒΔ θα βρίσκονται στη σχολική μονάδα για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως δράσεις του Προγράμματος ή/και για ανάληψη και εκτέλεση άλλων καθηκόντων τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά τις μεταθέσεις/μετακινήσεις των Β.Δ. στα σχολεία, υπάρχει μεγάλος αριθμός Β.Δ. που θα παρακολουθήσουν την πιο πάνω σειρά μαθημάτων από το ίδιο σχολείο με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου, τότε ο οικείος Επαρχιακός Επιθεωρητής, αφού ενημερωθεί από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια, θα αποφασίζει ποια άτομα δεν θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατά τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά 2020-2021. Οι αλλαγές να σταλούν στις Διευθύνσεις ΜΓΕ και ΜΤΕΕΚ αντιστοίχως, για επικαιροποίηση των καταλόγων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο θα ανακοινωθούν περαιτέρω πληροφορίες και λεπτομέρειες για την οργάνωση και τη διεξαγωγή του Προγράμματος.

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

α.α. Μ. Μιλτιάδου Δρ Κυπριανός Δ. Λούης Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

α.α.·Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Κοιν.:

- Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Comments (1)

  1. Χρήστος Αργυρού:
    Aug 10, 2020 at 02:42 PM

    Για πολλοστή φορά το ΥΠΠΑΝ αυθαιρετεί, παραβιάζει συμφωνηθέντα αλλά και προχωρεί σε σχεδιασμούς, για τους οποίους δεν λαμβάνει υπόψιν την εκπαιδευτική πραγματικότητα.
    "...οι ΒΔ θα βρίσκονται στη σχολική μονάδα για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως δράσεις του Προγράμματος ή/και για ανάληψη και εκτέλεση άλλων καθηκόντων τους". Όποιος λουτουρκά πολλές εκκλησιές της μιας γελά της, κ. Προδρόμου. Την ώρα που επιμορφώνεσαι, επιμορφώνεσαι. Για αυτό υπάρχει η συγκεκριμένη μέρα!


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2968