Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Εισδοχής για Φοίτηση στα-Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. για το 2020-2021


. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων εισδοχής για φοίτηση στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.. Οι επιτυχόντες θα κληθούν εντός της εβδομάδας για να συμπληρώσουν το Έντυπο αποδοχής της θέσης στα κατά τόπους Ινστιτούτα. Η έναρξη των μαθημάτων ορίστηκε στις 21/9/2020.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2371