Τελετές Αποφοίτησης τελειόφοιτων μαθητών/μαθητριών


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Λυκείων και
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Τελετές Αποφοίτησης τελειόφοιτων μαθητών/μαθητριών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι, με βάση το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 20) του 2021, το περιεχόμενο της ταυτάριθμης εγκυκλίου με ημερομηνία 28 Μαΐου 2021 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp12329), που αφορά στις τελετές αποφοίτησης, ακυρώνεται.

2. Γ ια τη διοργάνωση των τελετών αποφοίτησης στα Λύκεια και Τεχνικές Σχολές ισχύουν τα κάτωθι:

-      Εφόσον η τελετή διεξαχθεί σε εσωτερικό χώρο, οι παρευρισκόμενοι δεν υπερβαίνουν το 50% των διαθέσιμων θέσεων και τηρείται απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ ατόμων που δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

-      Εφόσον η τελετή διεξαχθεί σε προαύλιο ή άλλο εξωτερικό χώρο, τηρείται απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ ατόμων που δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

-      Η Διεύθυνση του σχολείου, αναλόγως του προβλεπόμενου αριθμού διαθέσιμων θέσεων στη βάση της διάταξης του χώρου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων κοινοποιεί στους γονείς/κηδεμόνες τον αριθμό των προσκεκλημένων ανά τελειόφοιτο/η μαθητή/μαθήτρια που είναι δυνατό να παρευρεθούν. Κατόπιν δηλώσεων συμμετοχής από τους/τις μαθητές/μαθήτριες καταρτίζεται ονομαστικός κατάλογος ο οποίος ελέγχεται κατά την προσέλευση, όπως επίσης και ονομαστική χωροθέτηση.

-       Εφόσον η τελετή διοργανωθεί σε εσωτερικό χώρο, οι παρευρισκόμενοι/ες ηλικίας άνω των 12 ετών θα πρέπει, σύμφωνα με το ισχύον Διάταγμα δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου «να κατέχουν είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων από την ημερομηνία εμβολιασμού είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης».

-       Προβλέπεται η χρήση της προστατευτικής μάσκας όπως προνοείται από τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

-       Οι είσοδοι στον χώρο της τελετής πρέπει να προκαθοριστούν και να ενημερωθούν οι προσκεκλημένοι /ες για αυτές και για την ώρα προσέλευσης, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Τόσο η προσέλευση όσο και η αποχώρηση πρέπει να γίνουν τμηματικά.

-       Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο να τηρηθεί κατάλογος με τα στοιχεία και τις θέσεις όλων των παρευρισκομένων για σκοπούς ιχνηλάτησης.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις υγειονομικής προστασίας κατά τη διάρκεια της τελετής αποφεύγεται η αχρείαστη μετακίνηση και διακίνηση προσώπων.

3. Οι τελετές αποφοίτησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 28 Ιουνίου μέχρι και 3 Ιουλίου 2021.

4 Η τελετή αποφοίτησης είναι μία γιορτή για τα παιδιά, τους γονείς/κηδεμόνες και τους/τις εκπαιδευτικούς. Στόχος των μέτρων που λαμβάνονται είναι η προστασία της ασφάλειας και υγείας όλων των παρευρισκόμενων, ώστε από αυτή τη γιορτή να μείνουν μόνο χαρούμενες αναμνήσεις.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης          Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
Διευθυντής Μέσης Γενικής      Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης                           Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Κοιν.: Γ.Ε.Μ.Ε., Γ.Ε.Τ.Ε.

: Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας : Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.

: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων

: Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών, [email protected] : Ένωση Κοινοτήτων, Τ.Θ 25466 , 1310 Στρόβολος

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


2342