Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων εισδοχής για φοίτηση στα ΜΙΕΕΚ


Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, από την Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021, αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για την εισδοχή στα προγράμματα σπουδών των ΜΙΕΕΚ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών ανά Επαρχία:

Επαρχία

Σχολή

Πρόγραμμα

Λευκωσία

Α Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

Ηλεκτρομηχανολογικές-Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία

Γαλακτοκομία - Τυροκομία

Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί

Λεμεσός

Γ' Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

Ηλεκτρομηχανολογικές-Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία

Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών - Ναυτιλιακά

Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες

Λάρνακα

Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Τεχνολογία CNC - Ξυλουργική Βιομηχανία

Πάφος

Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες

 Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.mieek.ac.cy του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Οι αιτήσεις εισδοχής θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, ενώ η προσκόμιση του φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα θα γίνεται στις Τεχνικές Σχολές από τις 8:30 μέχρι τις 13:30 καθημερινά μέχρι τις 13:30 της 6ης Αυγούστου 2021.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να προσκομίσουν στην Τεχνική Σχολή που έχουν επιλέξει στην ηλεκτρονική τους αίτηση, φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα που να τεκμηριώνουν όλα τα στοιχεία που έχουν δηλώσει. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο/η αιτητής/τρια δεν προσκομίσει το φάκελο με τα απαιτούμενα έγγραφα πριν τη λήξη της διορίας, η αίτηση θα θεωρείται άκυρη. Στοιχεία που δηλώνονται κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης και δεν τεκμηριώνονται με τα απαιτούμενα έγγραφα στο φάκελο, ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ

Παρακαλώ σημειώστε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει αποδεκτός φάκελος ο οποίος παραδόθηκε μετά την 6η Αυγούστου 2021.

Όλες οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης, καθώς επίσης και όλες οι συναφείς πληροφορίες για το θεσμό και τη λειτουργία των ΜΙΕΕΚ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα,

http://www.mieek.ac.cy του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Σημειώνεται ότι τα ΜΙΕΕΚ έχουν πιστοποιηθεί ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, με ισχύ από το Σεπτέμβρη του 2016.

Σχετικά με τη φοίτηση στα ΜΙΕΕΚ υπογραμμίζεται ότι:

Αποστολή των ΜΙΕΕΚ παραμένει η παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αναπτυσσόμενους τομείς με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας προσφέροντας ευκαιρίες στους πολίτες της Κύπρου, ιδιαίτερα στους νέους, για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε να καταστούν ικανότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

  • Τα Προγράμματα Σπουδών είναι διετούς διάρκειας (τέσσερα εξάμηνα) και προσφέρονται στις εγκαταστάσεις των Τεχνικών Σχολών της Επαρχίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.
  • Η φοίτηση διαρκεί 14 εβδομάδες για κάθε εξάμηνο και περιλαμβάνει τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα, ενώ προβλέπεται πρακτική εξάσκηση στη βιομηχανία διάρκειας έξι εβδομάδων για κάθε έτος σπουδών. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, διεξάγονται γραπτές και πρακτικές εξετάσεις για διακρίβωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των σπουδαστών και κατοχύρωση των αντίστοιχων προσόντων. Τονίζεται ότι, για την πρακτική εξάσκηση στη βιομηχανία, είναι ευθύνη του/της σπουδαστή/τριας να εξεύρει θέση σε βιομηχανία/επιχείρηση που να είναι συναφής με την ειδικότητά του/της. Η εξάσκηση στη βιομηχανία θα πρέπει να γίνεται σε χρόνο που δεν θα επηρεάζει την παρακολούθηση των μαθημάτων.
  • Τα προγράμματα διεξάγονται σε απογευματινό και βραδινό χρόνο (πέντε μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα-Παρασκευή). Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται μέρος των μαθημάτων να προσφερθεί σε πρωινό χρόνο.
  • Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης

Σύστημα Μοριοδότησης για Επιλογή των Σπουδαστών στα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. για την Ακαδημαική Χρονιά 2021-2022

Κατάσταση Πιστοποιητικών Αιτητή

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1792