Λειτουργία Κλάδου Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προϊόντων σε όλες τις επαρχίες, 2022-2023


Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής|
Εκπαίδευσης (Υπόψη Καθηγητών/-ριών Πυρήνων Διαφώτισης ΜΤΕΕ)

Θέμα: Λειτουργία Κλάδου Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προϊόντων σε όλες τις επαρχίες, από τη Σχολική Χρονιά 2022-2023

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνω ότι, μετά την επιτυχή λειτουργία του Κλάδου «Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων» στην επαρχία Λευκωσίας, και έπειτα από επίσημη ανακοίνωση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για προσφορά του προπτυχιακού προγράμματος του Σχεδιασμού Προϊόντων από το τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, έχει κριθεί ως απαραίτητη η λειτουργία του κλάδου από τη ΜΤΕΕ σε όλες τις επαρχίες.

Ως εκ τούτου, σας παρακαλώ όπως γίνουν οι δέουσες ενέργειες για ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών σας και ιδιαίτερα των καθηγητών/-ριώνπου συμμετέχουν στη διαφώτιση/εκπαιδευτική ενημέρωση των μαθητών/-ριών  και γονέων/κηδεμόνων Γ τάξης Γυμνασίου για τη ΜΤΕΕ.

Ακολουθεί ο πίνακας με τις ΤΕΣΕΚ όπου θα λειτουργήσει ο κλάδος και οι ειδικότητες.

ΚΛΑΔΟΣ: Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων

Ειδικότητες

Επαρχία

ΤΕΣΕΚ

  • Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων
  • Τρισδιάστατη Σχεδίαση και Παραγωγή Μέσω Η/Υ (CAD/CAM)

Λευκωσία

ΤΕΣΕΚ Μακάριος Γ'Λευκωσίας

Λεμεσός

ΤΕΣΕΚ Λεμεσού

Λάρνακα

ΤΕΣΕΚ Λάρνακας

Αμμόχωστος

Περιφερειακή Γεωργική, ΤΕΣΕΚ Αμμοχώστου/Αυγόρου

Πάφος

ΤΕΣΕΚ Πάφου

 Comments (1)

  1. Δρ (υ) Κωνσταντίνος Γεωργίου, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης ΔΜΤΕΕΚ / ΥΠΠΑΝ:
    Dec 26, 2021 at 09:29 PM

    Αναμφίβολα, ο τομέας του Βιομηχανικού Σχεδιασμού δεν αποτελεί απλώς μια υλιστική υπόθεση, αλλά πρόκειται για ένα αναπόσπαστο μέρος του υλικού της ζωής, αναγκαίο για τον καθένα σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Ο σχεδιασμός, επίσης, ως καινοτομία, συμβάλλει τα μέγιστα στην πολιτισμική και οικονομική ανταλλαγή μεταξύ των ανθρώπων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός αποτελεί έναν ανερχόμενο τομέα με μεγάλες προοπτικές σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, σε περισσότερα από 200 πανεπιστήμια διεθνώς υπάρχουν Τμήματα ή Σχολές Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Ενδεικτικά αναφέρω τα πανεπιστήμια της Σκανδιναβίας, το Πολυτεχνείο του Μιλάνου και το Πανεπιστήμιο του Delft στην Ολλανδία. Η συγκεκριμένη ειδικότητα τα τελευταία χρόνια αποτελεί καθιερωμένη επιστήμη και αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής στρατηγικής και του εταιρικού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η εισαγωγή του τομέα αυτού στην παιδεία της Κύπρου θα αποτελέσει ένα ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης για την οικονομία και διασύνδεση της παιδείας με τις κυπριακές επιχειρήσεις (μεγάλες, μικρές ή μικρομεσαίες). Πρόκειται για ένα κλάδο που μπορεί να στηρίξει τόσο τα υπάρχοντα προϊόντα όσο και τη δημιουργία και προώθηση άλλων, που δημιουργούνται από τις νέες τάσεις στην αγορά. Παλαιότερα οι σχεδιαστές ήταν συχνά ειδικευμένοι αρχιτέκτονες ή μηχανικοί. Με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, οι Βιομηχανικοί Σχεδιαστές, έχοντας ολοκληρωμένη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση, μπορούν να στελεχώσουν τις παραγωγικές μονάδες, συνδυάζοντας την πληροφορική, την επιχειρησιακή έρευνα και τα ολοκληρωμένα συστήματα σχεδίασης -ανάπτυξης, κλάδοι οι οποίοι προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες άμεσης εργοδότησης. Όταν η καινοτομία και ο σχεδιασμός των αυριανών προϊόντων προέρχεται από την παιδεία, τότε ανοίγει ο δρόμος για νέους τρόπους θεώρησης του κόσμου και νέες λύσεις σε προβλήματα. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια οφείλουν να προετοιμάσουν ταλαντούχους νέους που θα έχουν κριτική σκέψη και τεχνογνωσία για να αποτελέσουν ένα καταλύτη αλλαγής, προόδου και εκσυγχρονισμού της κοινωνίας, παρέχοντας οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για τους καταναλωτές και τους εργαζομένους.


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1259