Εγγραφή στο μαζικό ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα: EPALE MOOC- The Virtual Educator. Ο εικονικός εκπαιδευτής


Η Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου EPALE, και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick, έχει εκπονήσει το Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα: «EPALE MOOC- The Virtual Educator – Ο Εικονικός Εκπαιδευτής».

Πρόκειται για ένα αυτορρυθμιζόμενο μάθημα (self-paced course) με προγραμματισμένες ενότητες που εμφανίζονται εβδομαδιαία. Η διάρκεια του μαθήματος είναι 5 εβδομάδες και αποτελείται από 5 ενότητες, που προσφέρονται μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης Moodle. Ο υπολογιζόμενος χρόνος για παρακολούθηση, μελέτη και ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του μαθήματος εκτιμάται συνολικά στις 30 ώρες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα δοθεί στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι και τις 7 Μαρτίου 2022 στον σύνδεσμο: https://bit.ly/3LWIQ2j

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω πρόκειται για ένα αυτορρυθμιζόμενο μάθημα, όπου οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν το δικό τους ρυθμό παρακολούθησης, παρόλο που οι ενότητες του μαθήματος θα εμφανίζονται εβδομαδιαία. Έτσι, διευκρινίζεται, ότι το μάθημα ξεκινάει στις 7 Μαρτίου 2022, όμως οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να το ολοκληρώσουν μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2022.

Το μάθημα στοχεύει να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς για την εικονική εκπαίδευση, ενθαρρύνοντάς τους να επανασχεδιάσουν την τάξη τους, να αναδιαρθρώσουν τα μαθήματά τους, να διαχειρίζονται τους εκπαιδευόμενους τους και να εφαρμόζουν αυθεντικές μεθόδους αξιολόγησης για ένα εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης. Η εικονική εκπαίδευση αναφέρεται σ’ ένα περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης όπου ο εκπαιδευτικός και ο εκπαιδευόμενος χωρίζονται από χρόνο ή χώρο ή και τα δύο.

Καθώς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μάθηση αποτελεί μια νέα πραγματικότητα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, συστήνεται η εγγραφή και παρακολούθηση του μαθήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε το μάθημα είναι η εγγραφή στην πλατφόρμα EPALE https://epale.ec.europa.eu/el/user/register
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1154