Κατάλογοι των προτεινομένων για την πλήρωση 3 θέσεων στη Μέση Τεχνική


Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση:

* μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τη Μηχανική Αυτοκινήτων.

*μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής

*μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1326